ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Arşiv - Cilt 50, Sayı 4 (2023)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazıları
 • Comparison of Perinatal Complications in Macrosomic İnfants of Diabetic and Nondiabetic Mothers
  Akan Yaman, Ibrahim Kandemir, Zeynep Alp Unkar, Sinem Gulcan Kersin, Mehmet Tolga Kole, Hulya Bılgen, Eren Ozek
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)439-446.     DOI:10.5798/dicletip.1411481
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Evaluation of Relapse Risk Factors and Treatment Outcomes in Stage 1 Germ Cell Testicular Tumors
  Yakup Duzkopru, Abdulkadir Kocanoglu, Serkan Gulcu
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)447-452.     DOI:10.5798/dicletip.1411488
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • The ratio of second and fourth finger lengths (2D:4D) can determine handedness
  Gülsüm Akdeniz
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)453-460.     DOI:10.5798/dicletip.1411493
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Bruselloz Tanısı Alan Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Epidemiyolojik Özellikleri: Kapsamlı Bir Analiz
  Yeliz Çiçek, Nida Özcan, Yakup Demir, Saim Dayan
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)461-469.     DOI:10.5798/dicletip.1411498
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Independent Predictors of Mortality in ICU Patients with COVID-19
  Mehmet Özel, Songül Araç, Hasan Akkoç, Eşref Araç
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)470-481.     DOI:10.5798/dicletip.1411504
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Unveiling Myasthenia Gravis: A Comprehensive Analysis of Diagnostic Tools and Clinical Insights
  Samet Öncel, Abdulkadir Tunç
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)482-489.     DOI:10.5798/dicletip.1411514
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Minimally invasive approach in diaphragmatic injuries due to stab wounds: 10 years of experience
  Menduh Oruç, Serdar Onat, Atalay Şahin, İsmail Yıldız
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)490-496.     DOI:10.5798/dicletip.1411517
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Analysis of fall from height cases due to electrical injury : evaluation by comparing with fall from height and only electrical injury cases
  Mustafa İçer
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)497-506.     DOI:10.5798/dicletip.1411524
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • The Relationship of Substance Abuse with Attachment and Emotion Regulation
  Elvan Ciftci, Sumeyra Firat
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)507-518.     DOI:10.5798/dicletip.1411670
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Examination of Adolescents' E-Health Literacy Levels in Terms of Internet Usage and Some Variables Related to Covid-19
  Remziye Can, Şerif Kurtuluş
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)519-528.     DOI:10.5798/dicletip.1411922
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Impact of Vaccines On Mortality In Patients Treated In The Intensive Care Unit Due To COVID-19: A Multicenter Study
  Yasemin Balkan, Ayşe Özlem Mete, Berna Uyan, Kübra Kocak, Selim Bülent Cansunar, Kenan Ugurlu, İlkay Karaoglan, Hüseyin Gurbuz
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)529-536.     DOI:10.5798/dicletip.1411963
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Aksiyal Spondiloartrit Hastalarında Serum Endokan Seviyesinin ve Hastalık Aktivitesiyle İlişkisinin Araştırılması
  Sevgi Gündüz, İbrahim Gündüz, İbrahim Kaplan, Mehmet Çağlayan
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)537-544.     DOI:10.5798/dicletip.1412069
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarının MEFV Gen Mutasyon Tiplerinin Sıklığı Ve Hastalarda Gen Mutasyonu İle Klinik Bulgular Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
  Savaş Barış, Cüneyd Yavaş, Çiğdem Atan Uzum, Ümmüşen Kaya Akca, Mustafa Doğan, Recep Eröz
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)545-552.     DOI:10.5798/dicletip.1412077
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Tavsanlarda Deneysel Subaraknoıd Kanama Modelınde IV %20 Mannıtolun Serebral Vazospazm Uzerıne Etkılerı
  Ömer Sanrı, Adil Yılmaz, Abdurrahman Arpa, Pınar Aydın Öztürk, Yahya Turan
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)553-559.     DOI:10.5798/dicletip.1412088
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Preeklampsili Gebelerde Serum Dinamik Tiyol-Disülfit Dengesinin Değerlendirilmesi ve TNF-? ve Düşük Doğum Ağırlığı ile İlişkisi
  Zeynep Akaslan, Oğuzhan Özcan, İlay Gözükara, Abdullah Arpacı
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)560-567.     DOI:10.5798/dicletip.1412092
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Çocuklarda Besin Proteini İlişkili Alerjik Proktokolitin Klinik ve Demografik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
  Aylin Kont Özhan, Veysi Akbey, Aysu İlhan Yalaki, Nazan Tökmeci, Ali Demirhan, Tuğba Arıkoğlu, Semanur Kuyucu
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)568-577.     DOI:10.5798/dicletip.1412114
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İVF ve Embriyo Transferi Sikluslarında Folikül Sıvılarında L- Karnitin, Antimüllerian Hormon (AMH) Düzeyleri İle Oosit Matürasyonu, Kalitesi ve Gebelik Sonuçları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Mehmet İncebıyık, Mert Ulaş Barut, İsmail Koyuncu, Sibel Sak, Hacer Uyanıkoğlu, Muhammet Erdal Sak
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)578-586.     DOI:10.5798/dicletip.1412116
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Bruselloz Hastalarının D vitamini, Ferritin, Folik Asit ve Biyokimyasal Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  İlhan Sabancılar, İbrahim Halil Şahin, çiğdem Mermutluoğlu, Hakan Temiz
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)587-593.     DOI:10.5798/dicletip.1412118
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumları
 • Escobar Sendrom Tanısı Almış Çocuk Hastada Aneztezi Yönetimi
  Hüseyin Çetik, Zülfü Savaş, Zeynep Baysal Yıldırım, Ayhan Kaydu
  Cilt 50, Sayı 4 (2023) Cilt 50, Sayı 4 (2023)594-599.     DOI:10.5798/dicletip.1412120
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]