ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
İndekslendiği Dizinler

ProQuest,

CrossRef,

Open Acceess Library (OALib)

Index Copernicus,

Google Scholar, 

EBSCO, 

ULAKBİM TR Dizin,

Türkiye Atıf Dizini

Türk Medline veri tabanlarında yer almaktadır.