ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Baskıdaki Makaleler
Araştırma Yazıları
 • Evaluation of the approach of General Surgery Specialists in Turkey to surgical videos published on You Tube
  Sezgin Topuz, Muhammed Alkan
 • Unveiling the Hepatitis E Seroprevalence: Insights from xxxx Hospital in Southeastern Turkey
  Nida Özcan, Serkan Kaydaş, Ahmet Kazar, Hakan Temiz
 • Helplessness, Psychological Distress, and Perceived Social Support in Mothers with Children in Early Childhood
  Serap Kaynak, Songül Duran
 • Spontaneous Intracerebral Hematoma: A Single Center 10-Year Analysis
  Veysel Kıyak
 • Sociodemographic and Clinical Characteristics of Delinquent Children and Factors Associated with Recidivism
  Masum Öztürk, Yağmur Güzel, Mustafa Erhan Demirkıran, Zehra Akan, Davut Akbalık, Sevgi Gökcüoğlu
 • Earthquake as a Trigger of Acute Attacks in People with Hereditary Angioedema
  Müge Erbay, Özdemir Can Tüzer, Selver Seda Mersin, Merve Erkoç
 • Comparison of the effectiveness of foot orthosis use in pes planus treatment with combination of kinesio taping
  Mesut Karıksız, Cem Sever
 • A Retrospective Study: The Effectiveness of Lipid-Lowering Medications in Individuals at High Risk for Cardiovascular Disease
  Fethullah Kayan, Serhat Gönlü
 • A Retrospective Cross-Sectional Study on the Effect of Socio-Cultural Factors and Edication in Early Detection of Breast Cancer
  Abidin Tüzün, Zeynep Şener Bahçe, Erkan Dalbaşı
 • Trikomoniyaz tanısında farklı laboratuvar yöntemlerinin kullanılması ve Trikomoniyaz hastalarında miRNA profilinin belirlenmesi
  Hasan Turgut, Fadime Eroğlu
 • Varis dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastalarda Klinik Seyiri Öngörmede En-doskopi Öncesi Risk Skorlarının Etkinliği
  Feyzullah Uçmak, Elif Tuğba Tuncel
 • COVID-19 Pandemisi Kapanmalarının Obez Çocukların Yaşam Tarzları ve Beden Kitle İndeksleri Üzerindeki Etkileri
  Ceren Ceylan Kıraç, Pelin Bilir
 • Hastanede Yatan Yaşlı ve Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Anksiyete ve Baş Etme Düzeyleri ile Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi
  Vasfiye Bayram Değer, Havva Kaçan
 • Hiperprolaktinemisi Olan Pediatrik Olguların Klinik Özelliklerinin ve Hiperprolaktinemi Eti-yolojilerinin Değerlendirilmesi
  Aylin Kılınç Uğurlu, Seçil Çakır Gündoğan
 • Konjenital Anomali ve/veya Nörogelişimsel Geriliği Olan Çocukluk Çağındaki Türk Hastalarda Kromozomal Mikroarray Deneyimi: ASXL2 Gen Duplikasyonu ve Xq13 Delesyonunun İncelenmesi
  Aysel Tekmenuray Unal, Ceren Damla Durmaz
 • Olgu Sunumları
 • Ektopik Yerleşimli TıMoma Olguları
  Fatih Güzel, Şadiye Tuzcu