ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Popularity, quality and reliability of YouTube videos as an information resource on kinesio taping
Orhan Güvener, Figen Dağ, Pınar Müge Sarıkaya

Orhan Güvener, Mersin University Medical School Department of Physical and Rehabilitation Medicine33343, Mersin, Turkey e-mail: dr.orhanguvener@gmail.com                        

Popularity, quality and reliability of YouTube videos as an information resource on kinesio taping    

Abstract

Objective: This study aimed to evaluate the reliability and quality of videos on YouTube as an information resource about Kinesio taping (KT).

Methods: We made a search on YouTube using the keyword "Kinesiotaping" on November 10, 2021. The popularity of first 200 videos evaluated with the video power Index (VPI), reliability with the modified DISCERN (M-DISCERN) score, and quality with the global quality score (GQS).

Results: Of the 98 videos evaluated, 42(42.9%) were categorized as high-quality, 36(36.7%) as low-quality, and 20(20.4%) as moderate-quality. Significant positive correlations were observed between GQS, M-DISCERN, and VPI (p<0.001, for all). Number of views, number of views/days, number of likes, number of dislikes, duration of videos, and number of comments were significantly lower in low quality videos than those of moderate and high-quality videos(p<0.05).

Conclusion: The quality of YouTube videos as an information source on KT were of moderate level. As the quality and reliability of the videos increase, their popularity also increases. Health professionals who use YouTube as informational material in KT applications should consider this situation.

Keywords: Kinesio taping, online education, quality, reliability, YouTube

Kinesio bantlama konusunda bir bilgi kaynağı olarak YouTube videolarının popülerliği, kalitesi ve güvenilirliği   

Öz

Amaç: Bu çalışma, Kinezyo bantlama (KT) ile ilgili bir bilgi kaynağı olarak YouTube'daki videoların güvenilirliğini ve kalitesini değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Yöntemler: 10 Kasım 2021' de "Kinezyo bantlama" anahtar sözcüğünü kullanarak YouTube' da bir arama yapıldı. İlk 200 videonun popülerliği video gücü İndeksi (VPI), güvenilirliği modifiye DISCERN (M-DISCERN) puanı ve kalitesi global kalite puanı (GQS) ile değerlendirildi.

Bulgular: Değerlendirilen 98 videodan 42'si (%42,9) yüksek kaliteli, 36'sı (%36,7) düşük kaliteli ve 20'si (%20,4) orta kaliteli olarak kategorize edildi. GQS, M-DISCERN ve VPI arasında anlamlı pozitif korelasyonlar gözlendi (tümü için p<0,001). Düşük kaliteli videolarda izlenme sayısı, izlenme/gün sayısı, beğeni sayısı, beğenmeme sayısı, video süresi ve yorum sayısı orta ve yüksek kaliteli videolardan önemli ölçüde daha düşüktü(p<0.05).

Sonuç: KT ile ilgili bir bilgi kaynağı olarak YouTube videolarının kalitesi orta düzeydeydi. Videoların kalitesi ve güvenilirliği arttıkça popülerlikleri de artıyordu. YouTube'ukinesio bantlama uygulamalarında bilgi kaynağı olarak kullanan sağlık profesyonelleri bu durumu göz önünde bulundurmalıdırlar.

Anahtar kelimeler: Kinezyo bantlama, online eğitim, kalite, güvenirlik, YouTube.

Dicle Med J  2023; 50 (1): 22-29

Doi: 10.5798/dicletip.1266703

Cilt 50, Sayı 1 (2023)