ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Comparison of Exosome Presence and Morphologic Changes Between Implantation and Inter-Implantation Areas in Rat's Utero by Confocal Microscope and SEM
Filiz Yılmaz, Seyda Demir, H. Alper Bagrıyanık

 

 Filiz Yılmaz, Hitit University Erol Olcok Research and Training Hospital,IVF Center, Corum, Turkey e-mail: drfilizyilmaz@gmail.com

Comparison of Exosome Presence and Morphologic Changes Between Implantation and Inter-Implantation Areas in Rat's Utero by Confocal Microscope and SEM  

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to compare the differences between the implantation and interimplantation sites in terms of the presence and release density of exosomes.

Method: Wistar albino strains were used in this study. The rats were considered pregnant with the presence of vaginal plugs after mating. Then the rats were sacrificed on the 6th day when the embryos first attach to the uterus and implantation started. Implantation and inter-implantation sites were easily identified by staining the implantation sites with intravenous Chicago Blue dye given just before sacrification. After tissue preparation, sections were placed on slides. Exosomes detected with anti-CD63 fluoresence staining and imaged by confocal microscope. Further these sites were evaluated by Scaning electron microscopy (SEM).

Result: When implantation and inter implantation sites compared, it was observed that amont of exosomes was higher than inter-implantation sites in confocal images. Additionally, SEM images confirmed the confocal results of these sites.

Conclusion: Our study is the first in the literature to compare implantation and inter-implantation areas in terms of the presence of exosomes. These results probably suggested that the exosome plays an important role in implantation for the embryo to find the correct implantation site. Probably these exosomes must carry the necessary signals to find the right implantation site. However, further studies are needed to reveal the function of exosomes in implantation sites.

Keywords: Anti-CD63; Embryo implantation;Exosome;Rat; Uterus.

Sıçanlarda İmplantasyon ve İnter-İmplantasyon Alanlarının Morfolojik Değişiklikleri ve Eksozom Varlığı Açısından Konfokal ve Elektron Mikroskobu ile Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Bu çalışmada sıçanlarda implantasyon ve inter-implantasyon alanlarının eksosom varlığı, yoğunluğu ve bu alanların morfolojisi bakımından karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışmada wistar albino susu sıçanlar kullanıldı. Katımın ertesi günü vajinal plak izlenen sıçanlar gebe kabul edildi.Embriyonun uterusa ulaştığı ve implantasyonun başladığı zamana karşılık gelen gebeliğin 6.günü sakrifikasyon planlandı. Sakrifikasyondan hemen önce intravenöz uygulanan Chicago Blue boya sayesinde implantasyon ve inter-implantasyon alanları kolaylıkla ayırt edildi. Doku takibi sonrasında lizinli lamlara kesit alındı. Eksozomlar, anti-CD63 işaretlemesi ile Konfokal mikroskopta görüntülenerek bu alanlar eksosom varlığı açısından görüntülendikten sonra aynı alanlar SEM ile daha yüksek çözünürlükte görüntülendi.

Bulgular: İmplantasyon ve inter-implantasyon alanları arasındaki farklılıklar, eksozom varlığı ve morfoloji açısından karşılaştırıldı. İmplantasyon alanlarındaki eksozom sayısı, inter-implantasyon alanlarındakinden daha fazla olduğu görüldü. Konfokal ve SEM görüntülemeleri birbirini doğruladı.

Sonuç: Çalışmamız eksozom varlığı açısından implantasyon ve inter-implantasyon alanları karşılaştıran ilk çalışmadır. Implantasyon alanlarında eksosom miktarının daha fazla görülmesinin nedeni muhtelemen embriyonun uterusta doğru implastayon alanını bulmasıyla ilgili olmalıdır. Bunu da eksosomlar taşığı sinyal molekülleri ile yönlendiriyor olmalılar. Fakat bu soruların cevaplarını aydınlatmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bizim çalışmamız, eksosom varlığının implantasyon ve interimplantasyon alanları arasındaki farkını ortaya koyarak bundan sonraki çalışmalara ışık tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anti-CD63; Embriyo implantasyonu;Eksozom; Rat; Uterus.

Dicle Med J  2022; 49 (2): 271-277

Doi: 10.5798/dicletip.1128820

 

Cilt 49, Sayı 2 (2022)