ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Impact of COVID-19 Pandemic on Orthopedics and Traumatology Service
Mesut Uluöz, Osman Çiloğlu

Mesut Uluöz, Orthopedics and Traumatology Adana Şehir Eğitim ve Araştirma Hastanesi Adana, Turkey e-mail: mesutuluoz@hotmail.com

Impact of COVID-19 Pandemic on Orthopedics and Traumatology Service

Abstract

Objectives: Each country has followed different paths in the fight against the COVID 19 pandemic that started in 2019. The pandemic and the measures taken have affected the whole country. The aim of this study was to investigate how the pandemic affected the practice in the orthopedic clinic.

Methods: Patients who presented at the Orthopedic Outpatients Clinic and Emergency Department with orthopedic complaints between March 15, 2020 and April 15, 2020, were screened. The diagnoses and treatments applied to these patients were recorded. These data were compared with equivalent periods in 2019 and 2018.

Result: There was a significant increase in home accidents, sharp object injuries and diabetic foot wounds compared to the last two years, and a decrease in workplace accidents, traffic accidents and sports injuries (p= 0.040, p=0.000, p=0.037, respectively). The frequency of hip and wrist fractures increased, and the frequency of ankle fractures decreased (p=0.044, p=0.002, p=0.001, respectively).

Conclusion: It was seen that dealing with the pandemic should not only include interventions against the causative agent. Psychological support for individuals, attention focussed on home accidents, and the provision of home exercises, especially for senior citizens, should be recommended.

Keywords: COVID 19, pandemic, hip fracture, home accidents

COVID-19 Pandemisinin Ortopedi ve Travmatolojiye Etkisi

Öz

Giriş: 2019 yılında başlayan COVİD 19 pandemisiyle mücadelede her ülke farklı yollar izlemiştir. Pandemi ve alınan önlemler tüm ülkeyi etkilenmiştir. Biz bu çalışmamızda epideminin ortopedi kliniğinimiz pratiğini nasıl etkilediğini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: 2020 yılının 15 mart- 15 nisan arasında ortopedi polikliniğine ve ortopedik şikayetle acile başvuran hastalar tarandı. Tanılar ve bu hastalara uygulanan tedaviler kaydedilildi. Bu veriler 2019 ve 2018 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldı.

Sonuç: Ev kazaları, keskin cisim yaralanmaları ve diabetik ayak yaralarında son iki yıla göre anlamlı bir artış varken; iş kazaları, trafik kazaları, spor yaralanmalarında ciddi azalma vardır. Kalça ve el bilek kırıklarının sıklığı artarken, ayak bileği kırık sıklığı azalmıştır.

Tartışma: Salgının başlarında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı ve salgın korkusu, insanları evde tutmuştur. Hareketin azalması osteosarkopeniye sebep olarak kalça ve el bilek kırklarında belirgin artışa sebep olmuştur. İnsanların hastaneden korkması ise diabetik ayak yaralarında artışa, PEV ve kalça çıkığı gibi erken tedavi gereken hastalıkların tedavisinde aksamaya sebep olmuştur. Ayrıca malign ve benign tümör cerrahisinde de belirgin azalma hizmetin aksadığını göstermektedir. Epidemi ile mücadelede izole merkezler kurulması kronik hastaların ve erken tedavi gerektiren hastaların olumsuz etkilenmesinin önüne geçecektir.

Çıkarımlar: Sonuç olarak salgınla mücadele sadece patojenin yol açtığı hastalığa karşı yapılmamalıdır. Halkın psikolojisi desteklenmeli, ev kazalarına dikkat çeklimelidir. Ev içi egzersizler ve takip için ise aile hekimlerine ciddi görev düşmektedir.

Anahtar kelimeler: COVID 19, pandemi, kalça kırığı, ev kazaları.

 

Dicle Med J  2021; 48 (2): 375-381

Doi: 10.5798/dicletip.944405

Cilt 48, Sayı 2 (2021)