ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Acute Kidney Injury Associated with SARS-CoV-2
Dede Şit, Hasan Kayabaşı

Dede Şit, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No: 1 (34764) Ümraniye/İstanbul, Türkiye e-mail: drdede75@hotmail.com

Abstract

The novel coronavirus (COVID-19), which erupted in China at the end of 2019, resulted in a global outbreak in a very short time. Although COVID-19 infection mainly affects the respiratory system, renal impairment is common in patients with severe lung involvement and in patients at high risk groups, such as advanced age, diabetes mellitus, hypertension, cardiovascular disease, and chronic kidney disease (CKD). Acute kidney injury (AKI) is one of the major complications of COVID-19 infection and more common in people with CKD which is associated with increased morbidity and mortality. The risk of permanent kidney damage is increased in cases with AKI. It is very important to check and closely monitoring renal functions among this pandemic COVID-19 infection, does not have an absolute treatment. In this review, kidney involvement and acute kidney injury that may develop during the course of COVID-19 are discussed.

Keywords: COVID-19, acute kidney injury, kidney functions.

 SARS-CoV-2 ile İlişkili Akut Böbrek Hasarı

Öz

2019 yılının sonunda Çin'de patlak veren yeni tip koronavirüs (COVID-19) çok kısa sürede küresel bir salgın halini aldı. COVID-19 infeksiyonu esas olarak solunum sistemini etkilemekle birlikte, şiddetli akciğer tutulumu olan olgularda ileri yaş, diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek hastalığı (KBH) gibi yüksek risk grubundaki hastalarda böbrek tutulumu sık görülmektedir. Akut böbrek hasarı (ABH), COVID-19 infeksiyonunun majör komplikasyonlarından biridir, KBH olanlarda daha sık görülmektedir ve artmış morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. ABH gelişen olgularda kalıcı böbrek hasarı riski artmıştır. Özellikle COVID-19 infeksiyonu sırasında böbrek fonksiyonlarının dikkatle kontrol edilmesi ve süreç içinde yakın izlem gerektiği, halen etkin bir tedavisi olmayan bu pandemik infeksiyon için yaşamsal önemdedir. Bu derlemede COVID-19 seyri sırasında gelişebilecek böbrek tutulumu ve akut böbrek hasarı tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, akut böbrek hasarı, böbrek fonksiyonları.

Dicle Med J  2020;47 (2): 498-507

Doi: 10.5798/dicletip.a755786

 

Cilt 47, Sayı 2 (2020)