ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - General Anesthesia Management in Coronavirus Surgery Cases: A Different Idea
Hakan Akelma, Sedat Kaya

Hakan Akelma, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği e-mail: hakanakelma@hotmail.com

Abstract

In December 2019, the new and alarmingly infectious, severe respiratory failure causing corona virus in Wuhan, China's Hubei Province soon spread all over the world, infecting about 750 thousand people today. As a result of the increasing number of cases, there has been an increase in the number of corona virus patients to undergo surgery. In this Letter to the editor, we aimed to present new ideas to the literature that will prevent Covit-19 cases from spreading the infection in the preoperative and postoperative period.

Keywords: Corona virus, general anesthesia, surgical.

 Koronavirüs Cerrahi Vakalarında Genel Anestezi Yönetimi: Farklı Bir Fikir

Öz

Aralık 2019'da, Çin'in Hubei Eyaleti, Wuhan'da yeni ve endişe verici şekilde bulaşıcı, şiddetli solunum yetmezliğine neden olan koronavirüs kısa zamanda dünyanın her tarafına yayılarak bugün yaklaşık 750 bin insanı enfekte etmiştir. Artan vaka sayısı sonucunda cerrahiye alınacak corona virüs hastasının sayısında da artma olmuştur. Biz bu yazımızda ameliyat geçirecek olan Covit-19 vakalarının preoperatif ve postoperatif dönemde enfeksiyonu yaymasını engelleyecek yeni fikirleri literatüre sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Corona virüs, genel anestezi, cerrahi

 

Dicle Med J  2020;47 (2): 492-497

Doi: 10.5798/dicletip.755785

 

Cilt 47, Sayı 2 (2020)