ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - 25 Oh-Vitamin D Levels In Patients With Chronic Widespread and Local Pain and Association With Quality Of Life
Revşa Evin Canpolat Erkan, Nuriye Mete, Figen Ceylan Çevik

Revşa Evin Canpolat Erkan, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Üçkuyular Kayapınar, Diyarbakir, Türkiye 21010 e-mail: drevinerkan@gmail.com

Abstract

Objective: Our aim in this study was to investigate the level of vitamin D in the patients with FMS, MPS, FM+MPS that have the same characteristics in terms of age, race, skin colour, climate and latitude in our region, and, by determining its relation with the illness parameters, to elicit the difference that may be formed with the togetherness of FMS and MPS in particular.

Method: Blood samples that were taken from 23 patients with FMS, 36 with MPS, 21 that have both two diagnoses who matched ACR 1990 FMS diagnosis criteria, 39 healthy subjects with no symptoms that applied to Dicle University, Department of Physical Medicine and Rehabilitation clinics, were analysed in the laboratory.

Results: Vitamin D deficiency detected in patients with FMS and FMS+MPS when compared to healthy population. Even though vitamin D level under the limits of regarded as normal in FMS and FMS+MPS was determined, only the decreasing in FMS was considered as statistically significant (p< 0,05). Vitamin D levels were determined 16.5 ng/ml in the group with FMS, 25.5 ng/ml in the group with MPS, 20.6 ng/ml in the group with FMS + MPS, 26.5 ng/ml in the control group on average. It was also determined that vitamin D deficiency had effects on the patients with FMS, MPS, FMS+MPS about pain, sleep disturbance, fatigue, depression and anxiety.

Conclusion: Consequently, vitamin D level of the patients with FMS and MPS was found low when compared to healthy controls. The patients who apply to clinics with the complaints of widespread pain and fatigue should be checked by considering the probability of vitamin D level’s droopiness.

Keyword: Fibromyalgia, Myofascial Pain Syndrome, 25-OH Vitamin D

 

Kronik Yaygın ve Lokal Ağrılı Hastalarda D Vitamini Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

 

Öz

Amaç: Bölgemizde yaş, ırk, deri rengi, iklim, enlem özellikleri açısından aynı olan FMS, MAS, FM+MAS’lı hastalarda D vitamini düzeyini araştırmak ve hastalık parametreleri ile ilişkisini tespit ederek; Özellikle FMS ve MAS’ birlikteliğinde oluşabilecek farkı ortaya koymaktı. 

Yöntemler: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı polikliniğine başvuran ACR 1990 FMS tanı kriterlerine uyan 23 FMS’li, 36 MAS’lı ve her iki tanıyı birden taşıyan 21 hasta ile 39 sağlıklı semptomsuz bireyden kan örnekleri alınarak laboratuvarda analiz edildi.

Bulgular: FMS ve FMS+MAS hastalarında normal popülasyonla kıyaslandığında D vitamini düşük bulundu. FMS ve FMS+MAS’ta normal kabul ettiğimiz sınırın altında vitamin D seviyesi tespit edilmesine rağmen sadece FMS’deki düşüklük istatiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0,05). D vitamin düzeylerini ortalama olarak FMS’li grupta 16,5 ng/ml, MAS’lı grupta 25,5 ng/ml, FMS+MAS’lı grupta ise 20,6 ng/ml kontrol grubunda 26,5 ng/ml seviyelerinde tespit edildi. D vitamin eksikliğinin FMS, MAS, FMS+MAS’lı hastalarda ağrı, uyku bozukluğu, yorgunluk, depresyon, anksiyete üzerine etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak FMS ve MAS hastalarında sağlıklı kontrollere göre D vitamini düzeyi düşük bulundu. Bu nedenle ağrı, yorgunluk gibi şikâyetlerle polikliniklere başvuran hastalarda vitamin D düzeyi düşüklüğünün olabileceği düşünülüp araştırılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Fibromyalji (FMS), Myofasiyal Ağrı Sendromu (MAS), 25-OH Vitamin D

Dicle Med J  2020;47 (2): 377-386

Doi: 10.5798/dicletip.755744

 

Cilt 47, Sayı 2 (2020)