ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Breast Cancer Stem Cells and Iron Dependency
Ufuk Özer

Ufuk Ozer, Department of Molecular Biology and Genetics, Dicle University, Diyarbakır, Turkey e-mail: ufuk.ozer@dicle.edu.tr

Abstract

Objectives: Among woman, breast cancer is the most prevalent cancer worldwide. It is composed of various cell types that are classified into different subtypes such as triple negative breast cancer (TNBC), triple positive breast cancer (TPBC). TNBCs and TPBCs represent distinct genetic background, thereby leading to therapeutic diversity in breast cancer. It is critical to know their tumorigenic properties to overcome the diversity.

Methods: TPBC cell lines; BT474, HCC1954 and TNBC cell lines; MDA-MB-435, Hs578T, MDA-MB-231 were used to measure intracellular iron levels via a fluorescent probe, calcein-AM, utilizing flow cytometry. Breast cancer stem cells (BCSCs) are detected by surface expression of CD44+/CD24- markers in the lines.

Results: Here, it has shown that TNBCs have higher basal levels of iron and population of BCSCs than TPBCs. Iron addition provides enrichment of BCSCs in TPBCs.

Conclusion: Iron is an important element for maintenance of BCSCs.

Keywords: Breast cancer stem cells, iron, TNBC, TPBC

Meme Kanseri Kök Hücreleri ve Demir Bağımlılığı

Öz

Giriş: Meme kanseri dünya çapında kadınlarda görülen en yaygın kanserdir. Üçlü negatif ve meme kanseri (TNBC) ve üçlü pozitif meme kanseri (TPBC) gibi farklı alt tiplerde kategorilere ayrılan heterojen bir hastalıktır. TNBC’ler ve TPBC’ler farklı genetik altyapıları gösterirler ve bu meme kanserinde terapötik çeşitliliğe yol açar. Bu çeşitliliğin üstesinden gelmek için hücrelerin tümörijenik özelliklerini bilmek çok önemlidir.

Yöntemler: Flow sitometriden faydalanılarak floresan bir prob olan calcein-AM yardımıyla hücreiçi demir seviyelerini ölçmek için TPBC hücre hatları BT474, HCC1954 ve TNBC hücre hatları MDA-MB-435, MDA-MB-231, Hs578T kullanıldı. Meme kanseri kök hücreleri (BCSCs) hücre hatlarında CD44+/CD24- ‘ün yüzey ekspresyonu ile tanımlandı.

Bulgular: Burada TNBC’lerin TPBC’lerden daha fazla bazal demire ve BCSC’ye sahip olduğu gösterilmiştir. Demir ilavesi TPBC’lerde BCSC populasyonunun artmasını sağlamıştır.

Sonuç: Demir BCSC’lerin canlılığını idame etmesi bakımından önemli bir elementtir.

Anahtar kelimeler: Meme kanseri kök hücreleri, demir, TNBC, TPBC.

Dicle Med J  2018;45(2): 195-200

doi: 10.5798/dicletip.419307

Cilt 45, Sayı 2 (2018)