ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Multidisciplinary Approach to Traumatic Thyroid Hematoma Causing Acute Respiratory Distress: A Case Report
Mert Cemal Gökgöz, İzzet Ökçesiz, Hamdi Taşlı, Yusuf Çağlar Yiğit, Ahmed Taha

Mert Cemal Gokgoz, Siirt Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Siirt, posta kodu:56100, Türkiye, e-mail: drmcgokgoz@gmail.com

 Abstract

Thyroid gland hematoma is an urgent pathology that requiring rapid evaluation and intervention because of acute respiratory distress. The degree of respiratory distress due to hematoma pressure effect can change and is determinative in the intervention decision. A 38-year-old patient with acute respiratory distress after blunt trauma to his neck, were evaluated with emergency diseases, otorhinolaryngology, general surgery and radiology specialist after physical examination and radiological examinations. Neck ultrasonography showed that approximately 6*4 cm size, including a cystic component, heterogeneous echogenic nodular image on the left thyroid lobe. Sonographic findings were evaluated primarily for hematoma. Neck CT is reported as 'hypodense nodule is with a size of 57 * 44 mm in the left lobe of thyroid and the trachea is deviated to the right'. According to the degree of respiratory distress in thyroid hematomas, there are different treatment options as follow up and oxygen support, needle aspiration with USG, surgical intervention (hemithyroidectomy, total thyroidectomy, hemorrhage control), intubation and tracheotomy inferior. In this case, we presented our treatment approach with USG-guided needle aspiration in traumatic thyroid hematoma.

Keywords: Thyroid, Hematoma, Ultrasonography.

Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu

Öz

Tiroid bezi hematomları akut solunum sıkıntısına neden olması nedeniyle hızlı değerlendirme ve müdahale gerektiren acil bir patolojidir. Hematomun bası etkisine bağlı solunum sıkıntısı derecesi değişebilir ve müdahale kararında belirleyicidir. Boynuna aldığı darbe sonrasında akut solunum sıkıntısı gelişen 38 yaşında bilinen bir hastalığı olmayan olgumuz, fizik muayene ve radyolojik tetkikler sonrasında acil hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve radyoloji uzmanı tarafından birlikte değerlendirildi. Boyun ultrasonunda (USG) tiroid sol lobda yaklaşık 6*4 cm boyutunda, sol karotis kommunis arteri yaylandıran, kistik komponentleri ön planda heterojen ekojeniteli nodüler imaj izlendi. Tanımlanan bölgeye travma öyküsü olması ve öncesinde hastanın kistik nodüler guatr öyküsü bulunmaması nedeniyle sonografik bulgular öncelikle hematom lehine değerlendirildi. Bilgisayarlı Boyun Tomografisi ‘Tiroid sol lobunda 57*44 mm boyutunda hipodens nodül izlenmiş olup trakeayı sağa deviye etmektedir’ şeklinde raporlandı. Tiroid hematomlarında solunum sıkıntısının derecesine göre; takip ve oksijen desteği, USG eşliğinde aspirasyon, cerrahi müdahale (hemitiroidektomi, total tiroidektomi, kanama kontrolü), entübasyon ve entübasyon yapılamazsa trakeotomi inferior tedavi seçenekleri arasındadır. Biz bu olguda oldukça nadir gözüken travmatik tiroid hematomunda ultrason eşliğinde yapılan aspirasyon yöntemi ile tedavi yaklaşımımızı sunduk.

Anahtar kelimeler: Tiroid, Hematom, Ultrason.

Dicle Med J  2018;45(2): 223-227

doi: 10.5798/dicletip.410843

Cilt 45, Sayı 2 (2018)