ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Mid-term Results of Locking Plate Treatment With minimally invasive plate osteosynthesis in open tibial fractures
Ramazan Atiç, Celil Alemdar, Abuzer Uludağ, Serdar Sargın, Abdulkadir Aydın, Ahmet Kapukaya

Ramazan Atiç, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve travmatoloji kliniği 21280 Sur \Diyarbakır, Türkiye e-mail: ramazanatic@gmail.com

 Abstract

Objective: This study aims to assess the midterm results of locking compression plate (LCP) treatment that was inserted with minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis (MIPPO) technique for open tibial fracture treatment.

Methods: Treatment results of 41 patients (32 males, 9 females; mean age: 32 years; range: 16 to 64 years) who underwent open tibial fractures and were treated with MIPO technique between March 2008 and December 2009 were retrospectively analyzed. The Gustillo-Anderson classification was used in the classification of open fractures. Thirteen patients (31.7%) had Type I, 21 patients (51.2%) had Type II, six patients (14.6%) had Type IIIA, and one patient (2.4%) had Type IIIC. Functional results of the patients were assessed using the Karlstrom-Olerud functional evaluation criteria.

Results: The mean follow-up was 18 months (range: 12 to 30 months). The mean time to union was 29 weeks (range: 20 to 60 weeks). A total of 38 of 41 patients had full union, while three had delayed union. Two patients had plate failure; plate was changed with an autograft in one and plate was changed alone in the other. According to the Karlstrom-Olerud scoring system, seven patients (17.1%) had excellent, 27 (65.9%) had good, four (9.8%) had intermediate, and three (7.3%) had satisfactory results. Ten patients had superficial infection, one patient developed deep infection, and one patient developed osteomyelitis. Superficial infections were treated with oral antibiotherapy, while deep infection and osteomyelitis were treated with serial debridement and parenteral antibiotherapy.

Conclusions: Biological detection with MIPO technique is an effective method for urgent and permanent treatment of open tibial fractures with low infection and high union rates.

Keywords: Open, tibia, plate , osteosynthesis.

Açık Tibia Kırıklarının Minimal İnvaziv Teknikle Kilitli Plakla Tedavinin Orta Dönem Sonuçları

Öz

Amaç: Açık tibia kırıklarının tedavisinde minimal invaziv perkütan plakla osteosentez (MIPPO) tekniğiyle yerleştirilen kilitli kompresyon plağı (LCP) ile tedavinin orta dönem sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntemler: Mart 2008 - Aralık 2009 yılları arasında, açık tibia kırığı nedeniyle MIPO tekniğiyle cerrahi olarak tedavi edilen ortalama yaşı 32 (dağılım 16-64 yaş) ve ortalama takip süresi 18 ay (dağılım 12-30 ay) olan 41 hastanın (32 Erkek, 9 kadın) tedavi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların açık kırık sınıflaması için Gustillo-Anderson sınıflandırması kullanıldı. Buna göre 13 (%31,7) kırık Tip I, 21 (%51,2) kırık Tip II , 6 (%14,6) kırık Tip IIIA, 1 (%2,4) kırık Tip III C olarak değerlendirildi. Hastaların fonksiyonel sonuçları Karlstrom-Olerud fonksiyonel değerlendirme ölçütlerine göre belirlendi.

Bulgular: Kırıkların kaynama süresi ortalama 29 hafta (dağılım 20-60 hafta) idi. 41 hastanın 38’inde tam kaynama, 3’ünde kaynama gecikmesi görüldü. 2 hastamızda plak yetmezliği gelişti, bu hastaların birine otogreftle beraber plak değişimi diğerine sadece plak değişimi yapıldı. Kalstrom-Olerud skorlamasına göre 7 (%17,1) hasta mükemmel, 27 (%65,9) hasta iyi, 4 (%9,8) hasta orta, 3 (%7,3) hastada tatmin edici sonuç elde edildi.

On hastada yüzeyel enfeksiyon, bir hastada derin enfeksiyon bir hastada da osteomyelit gelişti. Yüzeyel enfeksiyon oral antibioterapiyle tedavi edilirken derin enfeksiyon ve osteomyelit seri debridman ve parenteral antibioterapiyle tedavi edildi.

 Sonuç: MIPPO tekniğiyle biyolojik tespit düşük enfeksiyon, yüksek kaynama oranı ile açık tibia kırıklarının acil ve kalıcı tedavisinde uygulanabilecek etkili bir yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Açık, plak, osteosentez, minimal invaziv, tibia

Dicle Med J  2018;45(2): 129-138

doi: 10.5798/dicletip.410821

Cilt 45, Sayı 2 (2018)