ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Surgical treatment of isolated acute dislocation of the distal radioulnar joint without fracture: A rare pediatric case report
Numan Atılgan, Oğuzhan Pekince, Burkay Kutluhan Kaçıra

Numan Atılgan, Hocacihan Mahallesi Beysehir Caddesi Kose Apartman No:4 Selcuklu/Konya, Türkiye e-mail: doktor_dao@hotmail.com

Abstrac

Distal radioulnar joint (DRUJ) is one of the most important structures that play a role in wrist stability. If the DRUE output is skipped, it results in instability. This affects the wrist functions negatively. It is rare for children to have distal radioulnar joint without fracture. We present a rare pediatric case treated surgically and followed for 12 months. Trauma is a story, painful forearm supination and pronation in the presence of this injury should be suspicious. The diagnosis should be confirmed by radiography. Closed reduction and percutaneous Kirschner wire make positive clinical functional results after surgery.

Keywords: Dislocation, distal radioulnar joint, Kirschner wire, reduction

Kırık olmadan Akut izole distal radioulnar eklem çıkığı cerrahi tedavisi: Nadir görülen pediatrik olgu sunumu

Özet

Distal radioulnar eklem (DRUE), el bilek stabilitesinde rol oynayan en önemli yapılardan biridir. DRUE çıkığı atlanırsa, instabilite ile sonuçlanır. Bu da el bileği fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Çocuklarda kırık olmadan distal radioulnar eklem çıkığı nadirdir. Cerrahi olarak tedavi edilen ve 12 ay takip edilen nadir görülen pediatrik bir vakayı sunuyoruz. Travma hikayesi olup, ağrılı önkol supinasyon ve pronasyon varlığında bu yaralanmadan şüphe etmek gerekir. Radyografi ile tanı tam doğrulanmalıdır. Kapalı redüksiyon ve perkütan Kirschner teli ile yapılan cerrahi sonrası olumlu klinik ve fonksiyonel sonuç verir.

Anahtar kelimeler: Çıkık, distal radioulnar eklem, Kirschner teli, redüksiyon

Dicle Med J  2017;44(2):219-223

doi: 10.5798/dicletip. 319796

Cilt 44, Sayı 2 (2017)