ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Possible Protective Effect Of Melatonin On Testis In The Case Of Mobile Phone Radiation
Özlem Leblebici Altındağ, Gülnur Take Kaplanoğlu, Bahriye Sirav Aral, Cemile Merve Seymen

Cemile Merve Seymen, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 06500 Beşevler, Ankara, Türkiye Email: cmerveseymen@gmail.com

ABSTRACT

Objective: Investigation the  possible protective  effect  of melatonin on testis in  the case of mobile phone  radiation  by using light microscopic examinations.

Methods: 24 male  Wistar albino  rats  were divided  into  4  equal groups. Throughout in 90-day experiment, there  was no  application  performed  to  control  group.  The  second  group  was  exposed  to  2100  MHz  radiation  for  30  minutes. Subcutaneous melatonin  was enjected to the third group. Subcutaneous melatonin  enjection  was applied 40  minutes before  radiation  and  then  radiation  was  exposed  for  30  minutes  to  the  fourth  group.  At  the  end  of  the experiment, testis  tissues  were  taken  from  subjects  which  was  sacrificed  under  high-dose  anesthesia  and  also  measured.  Light microscobic  monitoring  methods  were  applied.  In  order  to  examine  structural  changes,  slides  were  stained  with Hematoxylin-Eosin and to evaluate the basal membrane, PAS staining were performed. Measurements of seminiferous tubules, germinal epithelium and basement membrane thickness were analyzed statistically.

Results:  Regular  structure  of  seminiferous  epithelium  disrupted,  edema  was  seen  between  seminiferous  epithelium cells. In the radiation and melatonin group it was seen that, the structure of seminiferous tubule was highly protected. Testicular  weight  showed  no  differences  between  experimental  groups  statistically,  but  in  radiation  group  the thickness  of  basement  membrane  and  the  diameter  of  the  seminiferous  tubule  increased  however,  the  thickness  of germinal epithelium decreased according to statistical analyses.

Conclusion: As a result, high frequency mobile phone radiation leads to some structural changes on testis especially in spermatogenesis and spermiogenesis levels. Also it was concluded that melatonin showed protective property against these changes.

Keywords: Radiation, Melatonin, Testes.

Cep Telefonu Radyasyonunda Melatonin’in Testis Dokusunda Olası Koruyucu Etkisi

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda cep telefonu radyasyonuna kronik etkin kalmanın testis dokusu üzerinde meydana getireceği değişimler ve melatonin kullanımının olası koruyucu etkisinin ışık mikroskobik düzeyde incelenmesi amaçlandı.

Yöntemler: 24 adet Wistar albino cinsi erkek sıçan 4 gruba ayrılarak 90 günlük deney süresince; kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmazken, 2. gruba her gün 30 dk 2100 MHz radyasyon uygulaması, 3. gruba her gün derialtı melatonin uygulaması, 4. gruba ise radyasyon uygulamasından 40 dk önce derialtı melatonin ve sonrasında 30 dk radyasyon uygulaması yapıldı. Deney bitiminde yüksek doz anestezi altında feda edilen deneklerden testis dokuları alındı, ağırlıkları ölçülerek ışık mikroskobik izleme yöntemlerinden geçirildi. Örneklere yapısal değişimleri incelemek amacıyla Hematoksilen Eozin, bazal membran kalınlığının değerlendirilmesi amacıyla da PAS boyamaları yapıldı; germinal epitel kalınlığı ve seminifer tübül çapı ile bazal membran kalınlığı ölçülerek istatistiksel analizler yapıldı.

Bulgular: Radyasyon uygulaması ile birlikte seminifer tübüllerde düzenli yapının bozulduğu ve seminifer epitel hücreleri arasında ödem oluştuğu izlendi. Radyasyon ve melatonin uygulanan grupta seminifer tübül yapısının radyasyon grubuna karşı oldukça korunduğu dikkati çekti. Tüm gruplarda testis ağırlığında istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık  saptanmazken,  radyasyon  uygulanan  grupta  bazal  membranın  daha  kalın  olduğu,  germinal  epitel kalınlığının azaldığı, seminifer tübül çapının ise arttığı istatistiksel olarak belirlendi.

Sonuç: Sonuç olarak yüksek doz cep telefonu radyasyonunun testis histolojik yapısına, özellikle spermatogenezis ve spermiyogenezis düzeyinde etkili olduğu belirlenirken, melatoninin koruyucu özellik gösterdiği kanısına varıldı.

Anahtar kelimeler: Radyasyon, Melatonin, Testis.

Dicle Med J  2017;44(1):71-80

doi: 10.5798/dicletip.298610

Cilt 44, Sayı 1 (2017)