ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Meckel Gruber Syndrome: A Case Report
Celal Devecioglu, Hakkı Özdogan, Bernan Yokus

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları A.D.

Meckel-Gruber syndrome is an autosomal recessive disorder characterized by a combination of renal cysts and variably associated features including developmental anomalies of the central nervous system (typically encephalocele), hepatic ductal dysplasia and cysts, and polydactyly. n this cases AFP levels are increases. Alternative names are Meckel Syndrome, Dysencephalia Splanchnocystica, Gruber Syndrome and Meckel – Gruber Syndrome. This study is presented to draw attention to the Meckel Gruber Syndrome which seen rarely, have high risk of reccurence and antenathal determination of AFP levels and early diagnosis by ultrasonographic screening can be confident.

Meckel – Gruber Sendromu: Olgu Sunumu

Meckel Gruber Sendromu otozomal ressesif geçis gösteren renal kist, santral sinir sistemi anormallikleri (ensefalosel), hepatik kanallarda kist ve displazi ve polidaktiliyle seyreden bir sendromdur. Bu hastalarda AFP düzeyleri yüksektir. Alternatif isimleri Meckel Sendromu, Disensephali Splanchnocystica, Gruber Sendromu ve Meckel-Gruber Sendromu. Bu vaka nadir görülen, rekürrens riski yüksek ve antenatal AFP düzeyi ölçümü ve ultrasonografi ile erken tanınabilen Meckel Gruber Sendromu’na dikkat çekmek için sunulmustur.

Cilt 31, Sayı 1 (2004)