ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Thyrotoxic Periodic Paralysis: A Case Report
M.Ufuk Aluçlu, Dilek Hamdanogulları

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Thyrotoxic periodic paralysis is a rare complication of hyperthyroidism, it appears as attacks of muscle weakness because of severe physical activity or taking excessive carbonhydrate to the body. A male patient, who has complaint of temporary muscle weakness one week ago, applied to our hospital with palpitation, dispne and quadroparesia problems. The patient was diagnosed at the end of results of laboratuary findings and was treated with medical therapy. The literature about thyrotoxic periodic paralysis was looked over.

Tirotoksik Periyodik Paralizi: Olgu Sunumu

Tirotoksik periyodik paralizi hipertiroidizmin nadir görülen bir komplikasyonu olup, asırı karbonhidrat alımı veya agır fiziki aktivite sonucu jeneralize kas güçsüzlügü ile ataklar halinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Anamnezinde bir hafta önce geçici kas güçsüzlügü olan erkek hasta çarpıntı, solunum güçlügü ve kuadroparezi tablosu ile hastanemize basvurdu. Yapılan laboratuar incelemeleri sonunda tirotoksik periyodik paralizi tanısı konulan hasta medikal tedavi sonucu düzeldi. Tirotoksik periyodik paralizi literatür bilgileri ile gözden geçirildi.

Cilt 31, Sayı 1 (2004)