ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Pancreatic Cancer Cases in Dicle University Department of Gastroenterology in the Last Ten Years
Ramazan Danıs, Kadim Bayan, Serif Yılmaz, Abdullah Altıntas

Devlet Hastanesi ç Hastalıkları Klinigi / Diyarbakır

Pancreatic cancer is the second most frequent gastrointestinal malignancy, with an extremely poor prognosis. There is a few data about frequency of pancreatic cancer in our country. We evaluate the general features of these patients who diagnosed in Gastroenterology clinic, University of Dicle within last 10 years. There were 55 patients in our study who obtained by screening the past files from last 10 years’ registry. The gender disturbance was 64% male and 36% female in our pancreatic cancer patients with a male-to-female ratio of 1.75 / 1 . The overall median age was 59.9 years. Of the cases 89% were equal or above 45 years old. The most frequent symptoms were abdominal pain (89%) and weight loss (85%). There were ichterus in 49%, epigasrical mass in 20% and ascitic fluid in 10% of the patients. Sixty percent were heavy smokers, and 16% of them had cholecystectomy history. Newonset diabetes mellitus observed in 36% patients. Of the cases 93% were in high stage (III-IV). Disease which observed in advanced age and had male dominance, must be kept in mind as an entity in case of new-onset diabetes mellitus and gastrointestinal alarm symptoms

Dicle Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniginin Son On Yıllık Pankreas Kanserli Olguları

Pankreas kanseri gastrointestinal malignensiler içinde ikinci en sık kanser olup, prognozu kötü bir hastalıktır. Ülkemizde pankreas kanseri görülme sıklıgı hakkında yeterli bilgi yoktur. Çalısmamızda son 10 yıl içinde Dicle üniversitesi Gastroenteroloji kliniginde tanı alan pankreas kanserli hastaların genel özellikleri degerlendirilmeye alındı. Son 10 yılın dosya kayıtlarından tarama yapılarak pankreas kanserli 55 olgu çalısmaya alındı. Hastaların demografik özellikleri, olası risk faktörleri ve tümör evresi ortaya kondu. Pankreas kanserli 55 bireyin %64’ü erkek ve %36’sı kadın idi. Erkek / Kadın
oranı: 1.75 / 1 bulundu. Ortalama yas toplamda 59.9 idi. Olguların %89’u 45 ve üstü yasındaydı. En sık semptomlar karın agrısı (%89) ve kilo kaybı (%85) idi. Hastaların %49’unda sarılık, %20’sinde epigastrik kitle ve %10’unda assit mevcuttu. %60’ında sigara bagımlılıgı ve %16’sında kolesistektomi öyküsü vardı. %36 olguda yeni tanılı diyabet varlıgı söz konusu idi. Olguların %93’ü ileri tanı anında ileri evre idi. leri yas hastalıgı olan pankreas kanseri erkek baskınlıgı, yeni baslayan diyabet ve gastrointestinal alarm semptomlar halinde akılda tutulması gereken ciddi bir antitedir.

Cilt 31, Sayı 1 (2004)