ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Serum Level of Homocysteine in Acute Ischemic Cerebrovasculer Disease
Cengiz Turgut, M.Ufuk Aluçlu, Ebru Kale, Dilek Hamdanogulları, Zeki Akkus

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya A.D.

The role of homocysteine in ischemic cerebrovascular disease has been investigated in different studies. In this study, we wanted to determine the level and role of homocysteine in ischemic cerebrovascular disease. Thirtyeight patients who were hospitalized with diagnosis of cerebral infarctus in Department of Neurology between March and December 2002 were included to the study group . Control group were choosen from 32 healthy hospital staff. Resuts were evaluated with student-t test, statistically. While study group’s mean level of homocysteine was 19.92 ± 8.69 μmol /L, control group’s mean level was 11.81 ± 3.47 μmol / L. There was statistically significance between two groups (p<0.001). In conclusion, this study also supported that high serum level of homocysteine was a risk factor for ischemic cerebrovascular disease

Akut Serebral Infarkt Olgularında Serum Homosistein Düzeyi

Homosistein’in venöz trombozda belirgin risk faktörü olarak rol oynadıgı belirlenmesine karsın iskemik serebrovasküler hastalıklardaki rolü üzerine olan etkisi tam olarak belirlenememistir. Bu çalısma amacı bölgemizde meydana gelen akut iskemik serebrovasküler hastalıklardaki serum homosistein düzeyini ve rolünün belirlenmesidir. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji klinigine Mart – Aralık 2002 tarihleri arasında akut serebral infarkt ön tanısı ile yatırılan 38 hasta çalısma grubu olarak seçildi. Kontrol grubu olarak 32 kisilik saglıklı hastane personeli seçildi. Sonuçlar istatistiksel olarak student-t testi ile degerlendirildi. skemik serebrovasküler hastalık grubunda serum homosistein düzeyi 19.92 ± 8.69 μmol /L, kontrol grubunun ise 11.81 ± 3.47 μmol / L olup ,serebral infarktlı hastalarda anlamlı olarak yüksek bulundu ( p<0.001).Sonuç olarak yaptıgımız çalısma diger bölgesel çalısmalarda belirtildigi gibi, akut iskemik serebrovasküler hastalıklardaki yüksek serum homosistein düzeylerinin risk faktörü olabilecegini desteklemektedir.

Cilt 31, Sayı 1 (2004)