ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Epidemiology of Subacute Sclerosan Panencephalitis in Children
Ahmet Erdem, Sultan Ecer, M. Nuri Özbek, Ahmet Yaramıs, C. Devecioglu

Dicle Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Saglıgı ve Hast. AD.

Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) is a slowly progressing viral infection of central nervous system and rarely occur after a latent period following measles. Because the incidance of both diseases are in relation, the epidemiological properties of measles are the most important in preventing development of SSPE.A total of 65 children with SSPE who admitted to our clinic between September 1998 and December 2002 were retrospectively evaluated. Fifty patients were male and 15 were female. Of these patients, 78.8% were the second or later children in their family. The mean number of children per family was 5.3 ± 2.63. Sixty percent of the patients were living in urban while 40% were living in a rural area. The mean age was 6.28 ± 2.15 years for total patients; it was 6.15 ± 2.2 years for male and 6.73 ± 1.98 years for female. The measles vaccine had been performed in 67.7% of patients and had not in 20%, while it was unknown in the remaining 12.3% of the patients. The mean age of the patients at the time of measles infection was 20.32 ± 11.41 months for boys, 27.26 ± 25.28 months for female (p<0.05). There was statistically significant difference (p<0.05) in male group to be infected by measles in early period of life when compared with female group. The mean latent period between measles and SSPE was 4.31 ± 2.02 years for male, 4.56 ± 1.74 years for female. The median latent period in patients admitted to our clinic between the year 1998 and 2002 was 4.5 years, while it was 3.5 years for patients between the year 2001 and 2002 (p<0.05). The initial time of SSPE was 6.03 ± 2.17 years for male and 6.66 ± 1,97 years for female. Crowded family life and not to perform vaccination timely for measles increase the incidence of measles as well as SSPE. Therefore, the most effective way to prevent SSPE is vaccination for measles regularly and timely.

Subakut Sklerozan Panensefalit Hastalarının Epidemiyolojik Özellikleri

Subakut sklerozan panensefalit (SSPE), kızamık sonrası latent bir dönemden sonra gelisen, oldukça nadir görülen santral sinir sisteminin yavas viral enfeksiyonudur. Sıklıgı kızamık enfeksiyonu geçirme sıklıgı ile iliskili oldugundan bu hastalıgın epidemiyolojik özellikleri hastalıgın gelisimini önlemede en önemli veriler olmaktadır. Eylül 1998-Aralık 2002 tarihleri arasında klinigimize basvuran 65 SSPE’li olgu epidemiyolojik yönden retrospektif olarak degerlendirildi. Olguların 50’si erkek, 15’i kızdı. % 78.8’i ailenin ikinci ve sonraki çocuklarıydı. Ailelerde ortalama çocuk sayısı 5,30 ± 2,63 idi. Olguların % 60’ı sehir merkezi, % 40’ı ise kırsal kesimde ikamet ediyordu. Tüm olguların ortalama yası 6.28 ± 2.15 yıl iken erkeklerde 6.15± 2.20 yıl ve kızlarda ise 6.73 ± 1.98 yıl idi. Hastaların % 67.7’sinde kızamık asısının yapılmadıgı, % 20’sinde yapıldıgı tespit edilirken geri kalan %12.3’ünde yapılıp yapılmadıgı saptanamadı. Hastaların % 92.3’ünde geçirilmis kızamık enfeksiyonu öyküsü vardı. Bu olguların kızamık geçirme ortalama yasları erkeklerde 20.32 ± 11.41 ay, kızlarda 27.26 ± 25.28 ay olarak bulundu. Erkek olguların kızlardan anlamlı derecede daha erken yasta kızamık enfeksiyonu geçirdigi saptandı (p<0.05). Kızamık enfeksiyonu ile SSPE arasındaki latent periyot süresi erkeklerde ortalama 4.31 ± 2.02 yıl, kızlarda ortalama 4,56 ± 1,74 yıl olarak bulundu. 1998-2000 yılları arasında tanı alan hastaların latent periyot süresi medyanı 4.5 yıl, 2001-2002yılları arasındaki medyan ise 3.5 yıl bulundu (p<0.05). SSPE’nin baslangıç yası erkeklerde ortalama 6.03 ± 2.17 yıl, kızlarda ortalama 6.66 ± 1.97 yıl olarak saptandı. Kalabalık aile ortamında yasam ve kızamık asısının zamanında yapılmaması kızamık hastalıgının ortaya çıkma riskini yükseltmektedir. Buna baglı olarak, SSPE’li olgularda artıs gözlenmektedir. Bu nedenle, SSPE’yi önlemenin en etkili yolu kızamık asısının düzenli ve zamanında yapılmasıdır.

Cilt 31, Sayı 1 (2004)