ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Effect of Bleomycin to the Mitotic Index who were Exposed to Radiation Chronically
Hilmi İsi, Diclehan Öktüren Oral, Ayşegül Bengisu Türkyılmaz, Mahmut Balkan

Beginning with the therapeutic dose and increasing three different doses and three different periods of time Bleomycin (Bleomycin 0.3 µg/ml, 3 µg/ml and 30 µg/ml, 6, 24, 48 hours) were added to blood which was being cultured on 5 samples who were exposed to radiation chronically. The mitotic index in the lymphocyte culture was determined by means of counting 1000 cells from preparations belong to control and experiment groups. The mitotic index was showed difference value to the difference bleomycin dose and the between difference samples. As the mitotic index value (Per 1000 cell) 10.86 for the control group, this value fall to 8.73 at 0.3 µg/ml, 5.0 at 3 µg/ml and 3.93 at 30 µg/ml. There were no significant differences between control group and 0.3 µg/ml, 3 µg/ml and 30 µg/ml (P>0.05). An important fall was seen between control group and 3 µg/ml and 30 µg/ml, 0.3 µg/ml group and 3 µg/ml, 30 µg/ml (P<0.01). 

Bleomycin’in Kronik Olarak Radyasyona (X-Işını) Maruz Kalan Bireylerde Mitotik İndeks’e Etkisi

Bleomycin , tedavi dozundan başlamak üzere artan üç farklı dozda final konsantrasyonu 0.3 µg/ml, 3 µg/ml ve 30 µg/ml olacak şekilde 72 saat süre ile kültüre edilen kana son 6, 24 ve 48’ inci saatte eklenmiştir. Kontrollü olarak yapılan bu lenfosit kültürü çalışması, kronik olarak radyasyona (X- ışını) maruz kalan 5 bireyden alınan periferik kanla yapılmıştır. Bleomycin uygulanan lenfosit kültüründeki mitotik indeks değerleri göz önüne alındığında farklı doz ve süre kombinasyonlarında olduğu gibi, eşit doz ve sürenin uygulandığı denekler arasında da belirgin farklılıklar göstermektedir. Mitotik indeks değeri kontrol gruplarında (1000 hücrede olmak üzere) 10.86, doz gruplarında ise 0.3 µg/ml’ de 8.73, 3 µg/ml’de 5.0 ve 30 µg/ml’ de 3.93 şeklinde olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede; kontrol grubu ile 0.3µg/ml‘lik deney grubu arasında ve 3µg/ml lik deney grubu ile 30µg/ml lik deney grubu arasında mitotik indeksin önemli seviyede etkilenmediği (P>0.05), kontrol grubu ile 3µg/ml ve 30µg/ml lik deney grupları arasında, 0.3µg/ml lik deney grubu ile 3µg/ml ve 30µg/ml lik deney grubları arasında mitotik indeksin önemli seviyede etkilendiği saptanmıştır (P<0.01) .

Cilt 31, Sayı 2 (2004)