ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Central Nervous System Involvement in Gaucher’s Disease: Radiological Demonstration Case Report
Hatice Öztürkmen Akay, Alpaslan Kemal Tuzcu

Gaucher’s disease is most common sphyngolipid storage disease. Central nervous system involvement is very rare and imaging findings of this involvement is not specific. In this case report, we described computed tomographic and magnetic resonance findings of cerebral involvement verified with cerebrospinal fluid examination in a patient with Gaucher’s disease. 

Alprazolam (Xanax) başlıca anksiyolitik ve antidepresan olarak kullanılan bir triazolobenzodiazepin deriveridir, ama ayrıca agorofobi, panikatak ve panik rahatsızlıkların tedavisinde de etkilidir. Anksiyete tedavisinde 0.75-4 mg /gün etkinken ; fobik ve p

Gaucher’s hastalığı en sık görülen sfingolipid depo hastalığıdır. Santral sinir sistemi tutulumu çok nadirdir ve santral sinir sistemi tutulumu görüntüleme bulguları nonspesifiktir. Bu olguda, Gaucher hastalığının santral sinir sistemi tutulumu serebrospinal sıvı incelemesi ile kanıtlanmış bir hastadaki bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans bulguları tanımlanacaktır. 

Cilt 31, Sayı 3 (2004)