ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Overdose Entoxication of Alprazolam, Purposing Suicide
Cahfer Güloğlu, Özgür Söğüt

Alprazolam (Xanax) is a triazolobenzodiazepine derivative, mainly used as an anxiolytic and antidepressant, but also efficient in the treatment of agoraphobia, panic attacks and panic disorders. Daily doses of 0.75–4 mg are effective for generalized anxiety, while daily doses of 6–9 mg have been used for phobic and panic disorders. High-dose benzodiazepines classically induce bradicardia in heart. And also, benzodiazepines are known to reduce myocardial contractility and increase myocardial blood flow: a reduced myocardial function may compromise the hemodynamic status even further. In this study we tried to investigate the central nervous system and cardiac effects that has been seen in high doses alprazolam intoxication cases with the help of the literatures. Here in, we presented three cases of high doses alprazolam intoxication. 

Özkıyım Amaçlı Yüksek Doz Alprazolam Entoksikasyonu

Alprazolam (Xanax) başlıca anksiyolitik ve antidepresan olarak kullanılan bir triazolobenzodiazepin deriveridir, ama ayrıca agorofobi, panikatak ve panik rahatsızlıkların tedavisinde de etkilidir. Anksiyete tedavisinde 0.75-4 mg /gün etkinken ; fobik ve panik rahatsızlıklarda 6-9 mg/gün etkindir. Yüksek dozdaki benzodiazepinler genellikle bradikardiye neden olurlar. Ayrıca, benzodiazepinlerin miyokardiyal kontraktiliteyi azaltıp, miyokarda kan akımını arttırdığı bilinir: Miyokardiyal fonksiyonların azalması hemodinamik durumu düzeltebilir. Biz bu çalışmada, yüksek doz alprazolam alan olguların santral sinir sistemi ve kardiak etkileri sonucu morbid seyreden olgularımızı literature ışığı altında irdelemeyi amaçladık. Burda biz yüksek doz alprazolam entoksikasyonu üç olguyu sunuyoruz. 

Cilt 31, Sayı 3 (2004)