ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Metastatic Tuberculous Abscess: A Case Report
Ramazan Danış, Kadim Bayan, S. Uğur Keklikçi

Metastatic tuberculous abscesses occurs particularly in association with HIV infection, malnutrition, and rarely result of immunsupression caused with drugs. Here we report a multiple metastatic tuberculous abscesses in a patient who has been treated with high dose corticosteroid therapy. 

Metastatik Tüberküloz Apsesi : Bir Olgu Sunumu

Metastatik tüberküloz apseleri, özellikle direncin baskılandığı HIV enfeksiyonlu kişilerde, kötü beslenen çocuklarda, ve nadiren de ilaçlarla immün sistemi baskılanmış kişilerde gelişir. Burada, yüksek doz kortikosteriod kullanımı sonucu metastatik tüberküloz apsesi gelişen bir olgu sunulmaktadır. 

Cilt 31, Sayı 3 (2004)