ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Effect of Bleomycin to the Satellite Association who were Exposed to Radiation (X-Ray) Chronically
Hilmi İsi, Diclehan Öktüren Oral, Ayşegül Bengisu Türkyılmaz, Mahmut Balkan

Beginning with the therapeutic dose and increasing three different doses and three different periods of time Bleomycin (Bleomycin 0.3 μg/ml, 3 μg/ml and 30 μg/ml, 6,24, 48 hours) were added to blood which was being cultured on 5 samples who were exposed to radiation (x-ray) chronically. The satellite association was evaluated in 2639 metaphases from preparations belong to control and experiment groups. The satellite association was showed difference value to the difference bleomycin dose and the between difference samples. As the satellite association 31.7% for the control group, this value fall to 30.9% at 0.3 μg/ml, 27.2% at 3 μg/ml and 19.7% at 30 μg/ml. Statistically; there were no significant differences between in the 6 hour control group and dose groups (P>0.05). There were significant differences between in the 24 hour control group and 30 μg/ml dose groups (P<0.05). There were significant differences between in the 48 hour control group and 3 μg/ml and 30 μg/ml dose groups (P<0.01).

Bleomycin’in Kronik Olarak Radyasyona (X-Işını) Maruz Kalan Bireylerde Satellit Assosiyasyonlarına Etkisi

Bleomycin, tedavi dozundan başlamak üzere artan üç farklı dozda final konsantrasyonu 0.3 μg/ml, 3 μg/ml ve 30 μg/ml olacak şekilde 72 saat süre ile kültüre edilen kana son 6, 24 ve 48’ inci saatte eklenmiştir. Kontrollü yapılan bu çalışma, kronik olarak radyasyona (X- ışını) maruz kalan 5 bireyden alınan periferik kanla yapılmıştır. Kültüre edilen hücrelerden toplam 2639 metafaz değerlendirilmiştir. Bleomycin uygulanan lenfosit kültüründeki satellit assosiyasyonları değerleri göz önüne alındığında farklı doz ve süre kombinasyonlarında olduğu gibi, eşit doz ve sürenin uygulandığı denekler arasında da belirgin farklılıklar göstermektedir. Kontrol gruplarında hücrelerin %31.7’sinde, doz gruplarında ise 0.3 μg/ml’ de hücrelerin %30.9’u, 3 μg/ml’de hücrelerin %27.2’si ve 30 μg/ml’de de hücrelerin %19.7’sinde satellit assosiyasyonu olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede; 6 saatlik Bleomycin uygulama süresinde kontrol grubu ile doz grupları arasındaki farkın anlamlı olmadığı (P>0.05), 24 saatlik süre uygulamasında kontrol grubu ile 30μg/ml lik doz grubu arasındaki farkın anlamlı olduğu (P<0.05), 48 saatlik süre uygulamasında da kontrol grubu ile 3μg/ml ve 30μg/ml lik doz grubu arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır (P<0.01) .

Cilt 31, Sayı 3 (2004)