ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Health Effects of Asbestos
Abdurrahman Şenyiğit, Abdurrahman Dalgıç, Orhan Kavak

Asbestos is a silicate original mineral which is widely used in industry. Health effects of asbestosis have been known since last fifty years. Asbestos exposure cause pulmonary fibrosis, lung cancer, mesothelioma, gastrointestinal malignancies and pleural abnormalities include pleural effusions, pleural plaques, diffuse pleural thickening and rounded atelectasis. In this study health effects of asbestosis were investigated as well as the situation in Turkey.

Asbestin Sağlığa Etkileri

Endüstride yaygın bir şekilde kullanılan asbest, silikat yapısında bir mineraldir. Asbestin insan sağlığına olumsuz etkileri son elli yıldır bilinmektedir. Asbestin çevresel veya mesleksel olarak inhale edilmesi, pulmoner fibrosis (asbestosis), akciğer kanseri, plevra veya peritonda mezotelioma ve plevral değişikliklere yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı asbestin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak ve bu konuda Türkiye deki durumu ortaya koymaktır.

Cilt 31, Sayı 4 (2004)