ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Abdominal Epilepsy: A Case Report
Nebahat Taşdemir, Yusuf Tamam

Abdominal epilepsy is characterized by paroxysmal-episodic abdominal and periumbilical pain. In children and rarely in adult cases the symptoms of pain in abdominal area, vomiting, diarrhea, nervous system findings such as headache and confusion should alert the clinician regarding the possibility of abdominal epilepsy and direct the clinician towards an assessment with EEG for differential diagnosis. In this case report we presented and discussed a 9 year old patient with an idiopathic abdominal epilepsy diagnosis. 

Bir Olgu Nedeniyle Abdominal Epilepsi

Abdominal epilepsi, paroksismal-epizodik abdominal ve periumbilikal ağrılar ile karakterize, bir epilepsi türüdür. Abdominal bölgede ağrı,bulantı, diare, sinir sistem bulguları; başağrısı, konfüzyon belirtileri olan çocuklarda ve nadiren görülse de erişkinlerde abdominal epilepsi ayırıcı tanı da mutlaka düşünülmeli, ve EEG gibi ayırıcı tanıya yönelik değerlendirme ve incelemelerin yapılmasına özen gösterilmelidir. Bu sunumda etiyolojik nedenini tespit edemediğimiz 9 yaşındaki abdominal epilepsisi olan bir olguyu sunarak literatür ve EEG bulguları eşliğinde tartışmayı amaçladık . 

Cilt 32, Sayı 1 (2005)