ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Non-Traumatic Subcapsular Spleen Hematoma in a Patient with Brucellosis
Murat Söker, Alpay Çakmak, Orhan Ayyıldız, Abdurrahman Işıkdoğan

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D. / Diyarbakır E-mail: msoker@dicle.edu.tr

Brucellosis is a zoonotic disease. A characteristic clinical findings are fever, headache, arthralgia and splenomegali. Brucellosis occurs after direct contact with an infected animal or consumption of products of an infected animal. Subcapsular hematoma in the spleen is very rare complication of brucella infection. We report here, an 11 year old patient with brucellosis who admitted to our clinic with subcapsular non-traumatic spleen hematoma. Hematoma and clinical findings were resolved with doxicyclin and streptomycin combination. We emphasised that brucella infection should be keept in mind when non-traumatic subcapsular spleen hematoma occur.

İlk Tanı Anında Atravmatik Subkapsüler Dalak Hematomu İle Başvuran Brusella Olgusu

Primer bir hayvan hastalığı olan; hayvan veya hayvan ürünleri ile temas edildiğinde insanlarda ateş, baş ağrısı, atralji, splenomegali gibi semptomlar veren brusellalı olgularda subkapsüler dalak hematomu literatürde son derece nadirdir. Bu makalede ilk tanı anında atravmatik subkapsuler dalak hematomu bulgusuyla başvuran 11 yaşında brusellalı olgu sunuldu. Doksisiklin ve streptomisin kombinasyonu uygulanan hastada klinik bulgular ile beraber dalak hematomunda gerileme saptandı. Atravmatik subkapsuler dalak hematomunun ayırıcı tanısında nadirde olsa brusella enfeksiyonunun düşünülmesi gerekliliği vurgulandı.

Cilt 32, Sayı 2 (2005)