ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Is Adipose Tissue an Endocrine Organ?
Berrin Zuhal Bulucu Altunkaynak, Elvan Özbek

Atatürk Üniv. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji A.D. / Erzurum E-mail: berrinzuhal@yahoo.com

Today, it was detected that adipose tissue has paracrine, otocrine and even endocrine effects via adipokines, derived from adipocytes in addition to its common functions. Recently, chlinical, biochemical and experimental studies about this subject significantly occupy to scientific journal. Aim of this review is to provide a basic opinion in respect of adipokines for readers. 

Yağ Dokusu Endokrin Bir Organ mıdır?

Günümüzde yağ dokusunun bilinen fonksiyonlarına ek olarak salgıladığı adipokin adlı ürünler vasıtasıyla parakrin otokrin ve hatta endokrin etkilere de sahip olduğu tespit edilmiştir. Son yıllarda bu konuda yapılan klinik, biyokimyasal ve deneysel çalışmalar bilimsel gündemde önemli yer tutmaktadır. Bu derlemenin yazılma amacı, okuyucuların adipokinler hakkında temel bir fikir edinmelerini sağlamaktır. 

Cilt 32, Sayı 4 (2005)