ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Our First Experience on Percutaneous Transvenous Mitral Commissurotomy (PTMC): Case Report
Aziz Karabulut, Kenan İltümür, Aziz Karadede, Nizamettin Toprak

Dicle Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji A.D. E-mail: azkar@dicle edu.tr

Rheumatic heart disease remains a significant healt problem especially in devaloping countries. In rheumatic heart disease, mitral valve is affected in nearly all cases; mitral stenosis is the most common lesion. Percutaneous Transvenous Mitral Commissurotomy (PTMC) is an important tool in the treatment of rheumatic mitral stenosis. In this study, our first PTMC case is presented, and the PTMC indications and the comparison of patients underwent PTMC with those patients underwent surgical intervention is discussed with the literature. 

İlk Perkütan Transvenöz Mitral Kommissurotomi (PTMC) Deneyimimiz: Olgu Sunumu

Romatizmal kalp hastalıkları özellikle gelişmekte olan ülkelerde halen önemli bir sağlık sorunudur. Romatizmal kalp hastalığında olguların tama yakın kısmında mitral kapak etkilenmektedir. En sık görülen lezyon ise mitral stenoz’dur. Perkütan yöntemle valvuloplasti (Perkütan Transvenöz Mitral Kommissurotomi =PTMC) romatizmal mitral stenoz’lu hastalarda önemli bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada, kliniğimizde uygulanan ilk PTMC olgusunu sunarak PTMC’nin uygulanabileceği olgular ve PTMC’nin cerrahi girişim uygulanan olgularla karşılaştırılması da literatür ışığında tartışılmıştır. 

Cilt 32, Sayı 4 (2005)