ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Multiple Basal Cell Carcinomas Concurrently Appearing on the Face: A Case Report
İbrahim Aşkar, Müzeyyen Yıldırım

Dicle Üniv., Tıp Fak., Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. / Diyarbakır E-mail: iaskar@superonline.com

Basal cell carcinoma is the most common skin malignancy. However, the second basal cell carcinoma is very rare in the same patient. In literature, there is no report of multiple basal cell carcinoma concurrently involving on one side of face. A 77-year-old male patient had been suffering from four lesions of the right side of the face for one year. The patient was a farmer and had worked for thirty years. There was no exposure of arsenic and radiation in past history. All the lesions were excised. Histopathologic examination of all lesions revealed the diagnosis as “basal cell carcinoma”. On the sixth postoperative month, there was no recurrence and the result was cosmetically acceptabl. We believed that scratching may e play a role in development of multiple basal cell carcinomas as well as sun exposure. 

Yüzde Eşzamanlı Ortaya Çıkan Multibl Bazal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu

Bazal hücreli karsinom cildin en sık görülen malign tümörüdür. Ancak, aynı hastada ikincil bazal hücreli karsinom çok nadirdir. Literatürde, yüzün bir tarafında eş zamanlı ortaya çıkan multibl bazal hücreli karsinoma rastlanmamıştır. Yetmişyedi yaşında erkek hasta, bir yıldır yüzünün sağ tarafındaki dört lezyondan şikayetçiydi. Hasta bir çiftçiydi ve 30 yıldan beri çalışıyordu. Arsenik ve radyasyona maruz kalma öyküsü yoktu. Bütün lezyonlar eksize edildi. Yapılan histopatolojik değerlendirmede bazal hücreli karsinom tanısı konuldu. Postoperatif 6. ayda nüks yoktu ve sonuçlar kozmetik olarak kabul edilebilir idi. Yüzünün sağ tarafında eş zamanlı olarak ortaya çıkan, dört adet bazal hücreli karsinom lezyonu bulunan bir hastayı, literatürü gözden geçirerek sunduk. Multibl bazal hücreli karsinom gelişiminde kaşımanın, güneşe maruz kalma kadar etkili olduğuna inanıyoruz. 

Cilt 33, Sayı 4 (2006)