ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Analysis of 46 Hysterectomies Performed for Obstetric Indications
Mahmut Erdemoğlu, Ahmet Kale, Nurten Akdeniz

Dicle Üniv. Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum A.D. Email: merdemoglu@dicle.edu.tr

We analyzed retrospectively 52 cases of emergency peripartum hysterectomy that were performed at our clinic from January 1998 to December 2004. Fifty two patients of emergency peripartum hysterectomy were identified amoung 11098 deliveries.The mean age was 32.66±6.74, gravida 7.09±3.37, parity 6.12±3.11 , gestational weeks. 84.61% patients were underwent subtotal hysterectomy. The emergency peripartum hysterectomy was done 51.92% of the cases during cesarean section or later. The indications of hysterectomy were identified as (55.76%) uterine atony, uterine rupture (15.38%), pelviperitonitis and acute abdomen (9.61%), anormal placentation (15.38%), uterine myoma (1.92%), and cervical cancer (1.92%) respectively. The overall (23.07%) patients developed disseminated intravascular coagulopathy (DIC), two cases had ureter injury,one case had bladder injury. Bilateral hypogastric artery ligation were performed in 30.76% of the patients and relaparatomy was performed in 5 (9.61%) patients due to the intraabdominal hemorrhage. Maternal mortality occured in four cases.

Obstetrik Nedenlerle Acil Histerektomi Yapılan 52 Olgunun Analizi

Kliniğimizde Ocak 1998 ile Aralık 2004 tarihleri arasında gerçekleşen 11098 doğumdan çeşitli obstetrik nedenlerle acil histerektomi uygulanan 52 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların %84.61’ine subtotal ve %15.39’una total abdominal histerektomi yapılmıştır. Olgularızda ortalama yaş 32.66±6.74 , gravida 7.17±3.27 , parite 6.12±3.11, gebelik haftası 34.00±6.40 olarak bulundu. Histerektomi, olguların, %51.92’si sezaryen ile doğumu takiben yapılmıştır. Acil histerektomi endikasyonları: uterin atoni kanaması (%55.76), uterus rüptürü (%15.38), pelviperitonit ve akut batın (%9.61), plasenta akreata veya inkreata (%15.38), myoma uteri (%1.92) ve serviks kanseri (%1.92)’dir. Toplam (%23.07) olguda dissemine intravaskuler koagulopati (DIC), iki olguda üreter, bir olguda mesane,bir olguda iliak ven yaralanması gelişmiştir. %30.76 olguya bilateral hipogastrik arter ligasyonu, %9.61 olguya postoperatif intraabdominal hemoraji nedeniyle relaparotomi uygulanmıştır. Dört olgumuzda maternal mortalite saptanmıştır. 

Cilt 33, Sayı 4 (2006)