ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Risk Factors for Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Women
Arzu Yakışan, Ömer Özbudak, Aykut Çilli, Candan Öğüş, Tülay Özdemir

Akdeniz Üniv. Göğüs Hast. A.D. /ANTALYA Email: arzuyakisan@hotmail.com

In the rural part of our country the use of traditional biomass was common and as a result of this, women who light the fire and bake bread and cook meals as well as children around them are exposed to the smoke that come out . The aim of this study was to to determine possible risk factors and associated conditions of COPD in women. The study was prospective and case-controlled. Fifty-two female patients with COPDfollowed up in Akdeniz University Hospital Department of Respiratory Medicine were included in this study. All cases were enrolled between December 2000 and October 2003. Fifty-four female non COPD subjects were chosen as the control group. These control subjects who did not have lung diseases were randomly selected in different outpatient clinics in the same hospital. Age, place of residence, comorbid conditions, cigarette smoking (active and passive), occupational exposure, air pollution, socioeconomic status, education level, passive smoking in childhood, the fuel used for heating, cooking and baking bread and its duration were questioned. Results from this study suggest that exposure to cooking smoke, low education level, living in rural area, baking bread at home were associated risk factors with COPD among women.

Koah’lı Kadın Hastalardaki Risk Faktörleri

Ülkemiz kırsal bölgelerinde geleneksel biomass kullanımı yaygın olup,bunun kullanımı sonucu ortaya çıkan dumana daha çok ateşi yakan, ekmek ve yemek pişiren kadınlarla bunların yanlarındaki küçük çocuklar maruz kalmaktadır. Çalışmamızın amacı KOAH’ lı kadın hastalarda olabilecek risk faktörlerini saptamaktı. Bu çalışma prospektif, vaka kontrollü, tek kör ve randomize olarak planlandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi göğüs hastalıkları polikliniğine Ocak 2000- Eylül 2003 tarihleri arasında başvuran KOAH tanısı ile izlenen 52 bayan hasta randomize olarak çalışmaya alındı. Farklı polikliniklerde değişik tanılarla izlenen 54 bayan hasta kontrol grubu olarak seçildi. Hastaların yaşı, yaşadığı yeri, komorbid hastalıkları, sigara içiciliği (aktif-pasif), mesleksel maruziyeti, hava kirliliği, sosyo-ekonomik durumu, eğitim durumu, çocuklukta pasif sigara içimi, yemek yaparken ve ısınırken kullandığı yakıt türü ve ekmek pişirme öyküsü sorgulandı. Sonuç olarak çalışmamızda KOAH’lı bayan hastalarda; eğitimin, yaşın, yaşadığı bölgenin, yemek yaparken kullandığı yakıt türünün, evde ekmek pişirilmesi ve süresinin KOAH oluşumuna anlamlı olarak katkıda bulunduğu saptanmıştır.

Cilt 33, Sayı 4 (2006)