ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Cadiovascular Malformations Among Preterm Infants
Piraye Kervancıoğlu, Mehmet Kervancıoğlu, Celal Devecioğlu

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi A.D. Email: piraye@dicle.edu.tr

The objective of this study was to determine the prevalence and spectrum of cardiovascular malformations in live-born preterm infants. Two hundred and four preterm infants (122 male; 82 female) whose gestational ages were 24-34 (31.1±2.2) weeks and were hospitalized in the Neonatology Service of Dicle University Medical Faculty, from April 2004 to April 2005, were enrolled to the study. Within two days after the patient’s hospitalization, cardiovascular malformations were investigated by the echocardiographic examination. Cardiovascular malformations were present at 99 (48.5%) of 204 preterm infants who enrolled to the study. The frequencies of the cardiovascular malformations among the preterms were %36.3 patent ductus arteriosus, %5.4 ventricular septal defect, %3.9 atrial septal defect, %0.98 pulmonary stenosis, %0.98 atrial septal aneurysm with patent foramen ovale, %0.49 atrioventricular septal defect, %0.49 tetralogy of Fallot.

Preterm Yenidoğanlarda Kardiyovasküler Malformasyonlar

Bu çalışmanın amacı, preterm canlı doğanlar arasında kardiyovasküler malformasyonların sıklığı ve bunların dağılımını araştırmaktır. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Servisi’ne Nisan 2004-Nisan 2005 tarihleri arasında yatırılan gestasyon yaşı 24-34 (31.1±2.2 ) hafta arasında olan 204 (122 erkek; 82 kız) preterm yenidoğan bebek çalışmaya dahil edildi. Bu hastalarda yatırıldıktan sonraki ilk iki gün içerisinde ekokardiyografik inceleme ile kardiyovasküler alformasyon sıklığı araştırıldı. Çalışmaya dahil edilen 204 preterm yenidoğan bebeğin 99’unda %48.5 kardiyovasküler malformasyon olduğu tespit edildi. Kardiyovasküler malformasyonların tüm preterm bebekler arasındaki oranları; %36.3 patent duktus arteriozus, %5.4 ventriküler septal defekt, %3.9 atrial septal defekt, %0.98 pulmoner stenoz, %0.98 atrial septum anevrizması ile birlikte patent foramen ovale, %0.49 atrioventriküler septal defekt, %0.49 Fallot tetralojisi olarak bulunmuştur.

Cilt 33, Sayı 2 (2006)