ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Methabolic Evaluation and Medical Aspects of Recurrent Urinary Tract Calcium Stones
Fatih Atuğ, Naime Canoruç

Dicle Üniversitesi Tıp Fak. Üroloji A.D. Email: fatihatug@hotmail.com

Recurrent Stone formation in the urinary tract is a common and important problem. The most important component in the medical treatment of stones is establishing the correct metabolic diagnosis. Unfortunately a significant proportion of patients with recurrent stones do not undergo proper metabolic evaluation. Dietary modification still remains one of the most important strategies for therapy. Recent studies suggest that severe calcium restriction is not useful in patients with recurrent calcium nephrolithiasis. New studies imply the significant role of oxalate, salt and animal protein dietary restrictions in the prevention of calcium stone recurrence. When dietary modification is unsuccessful in controlling stone formation or in the presence of severe metabolic derangements, a pharmacologic treatment may be necessary.

Tekrarlayan Üriner Sistem Kalsiyum Taşlarının Metabolik Değerlendirmesi ve Medikal Yaklaşımlar

Üriner traktus’ta tekrarlayan taşların oluşumu önemli ve yaygın bir problemdir. Taşların medikal tedavisindeki en önemli faktör, doğru metabolik tanının konmasıdır. Maalesef, tekrarlayan taş hastalarının önemli bir kısmında uygun metabolik değerlendirme yapılmamaktadır. Diyet düzenlemeleri, halen tedavinin en önemli kısımlarından birini oluşturmaktadır. Son yapılan çalışmalar, tekrarlayan kalsiyum taşı olan hastalarda kalsiyum kısıtlamasının faydalı olmadığını belirtmektedir. Yeni çalışmalar, tekrarlayan kalsiyum taşlarının önlenmesinde oksalat, tuz ve hayvansal proteinlerin kıstlanmasının önemine dikkat çekmektedir. Diyet düzenlemeleri ile taş oluşumu kontrol altına alınamadığında veya şiddetli metabolik düzensizlik bulunduğunda farmakolojik tedavi gerekli olabilmektedir.

Cilt 33, Sayı 1 (2006)