ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Agent of Dermatophytosis in Patients Attending to the Mycrobiology Laboratory of Dicle University Medical Faculty
Tuncer Özekinci, Erdal Özbek, Murat Gedik, Mehmet Topçu, Fikret Tekay, Mahmut Mete

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Email: tunozek@dicle.edu.tr

The clinical specimens of 538 patients, sent to Microbiology Laboratory of Medical Faculty, Dicle University, with pre-diagnosis of dermatophytosis, were investigated by direct microscopic and culture methods. Of 106 patients diagnosed as having dermatophytosis, the causative dermatophytes were isolated in 75 (70,6 %); while in 31 (29,3%), dermatophytes could not be isolated. Among dermatophytes Trichophyton rubrum (69,2%) was the most frequently isolated dermatophyte followed by Trichophyton mentagrophytes (8,0%) ve Trichophyton violaceum (8,0%). As a result, our findings were similar to those studies in Turkey. It was also determined that direct microscopy and media shold be used together when examining dermatophytes.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoji Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Dermatofitoz Etkenleri

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na dermatofitoz ön tanısı ile gönderilen 538 hastadan alınan örnekler direkt mikroskobi ve kültür yöntemleriyle incelendi. Direkt mikroskopik incelemede mantar görülen 106 hastanın 75’sinde (%70,6) dermatofit soyutlandı, 31’inde (%29,3) dermatofit soyutlanmadı. Dermatofitler arasında en sık Trichophyton rubrum (%69,2) soyutlandı. Bunu Trichophyton mentagrophytes (%8,0) ve Trichophyton violaceum (%8,0) izledi. Sonuç olarak, bulgularımız yurdumuzda yapılan diğer çalışmalara benzer olarak bulunmuştur. Ayrıca dermatofitoz etkenleri araştırılırken direkt mikroskobi ve kültür yöntemlerinin birlikte kullanılmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

Cilt 33, Sayı 1 (2006)