ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Differentiation of Human Cord Blood and Stromal Derived Stem Cells into Neuron Cells
Özlem Pamukçu Baran, Yusuf Nergiz, Selen Bahçeci

Dicle Üniv. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji A.D. Email: obaran@dicle.edu.tr

The most basic properties of stem cells are the capacities to self-renew indefinitely and to differentiate into multiple cell or tissue types. Umbilical cord blood has been utilized for human hematopoietic stem cell transplantation as an alternative source to bone marrow.The experiments show that Wharton’s jelly cells are easily attainable and can be expanded in vitro, maintained in culture, and induced to differentiate into neural cells. Almost recent studies it has been discovered that the cord blood-derived cells can differantiate not only to blood cells but also to various somatic cells like neuron or muscle cell with the signals taken from the envoirenment. Interestingly, neural cells obtained from umbilical cord blood show a relatively high spontaneous differentiation into oligodendrocytes, Embryonic stem cells proliferate indefinitely and can differentiate spontaneously into all tissue types.It has been shown that embryonic stem cells can be induced to differentiate into neurons and glia by treatment with retinoic acid or basic fibroblast growth factor. It has been studied that the diseases as Motor Neuron  Disease, Parkinson, Alzheimer and degeneration of medulla spinalis and also paralysises could be treated with transplantation of cord blood-dericed stem cells.

Göbek Kordonu Kan ve Stromal Kökenli Hücrelerin Sinir Hücrelerine Farklılaşması

Kök hücrelerin en temel özellikleri sürekli kendilerini yenilemeleriyle beraber birçok hücre ve doku tiplerine diferansiye olma kapasiteleridir. Göbek kordonu kanı insan hemapoetik kök hücre transplantasyonu için kemik iliğine alternatif kaynaktır. Wharton jelinin kolayca elde edilebilir ve in vitro büyütülebilir, kültüre edilebilir olması nöral hücrelere farklılaşması için indüklenebilir olduğunu göstermiştir. Yapılan çalışmalarda önceki tahminlerin aksine kan kök hücrelerinin sadece kan  hücrelerine değil çevreden aldıkları sinyaller üzerine gelişerek sinir hücresi, kas hücresi gibi değişik beden hücrelerine dönüşebilme yeteneğine sahip oldukları anlaşılmıştır. Kordon kanından elde edilen nöral hücreler büyük oranda kendiliğinden oligodentrositlere diferansiye olurlar. Embriyonik kök hücreler retinoik asit veya bazik fibroblast büyüme faktörü tedavisiyle nöronlara ve glia hücrelerine diferansiye olmaya indüklenebilir. Motor Nöron Hastalığı, Parki nson ve Alzheimer gibi hastalıklar ile omurilik zedelenmeleri ve felçler kordon kanı kök hücreleri nakli ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır.

Cilt 34, Sayı 3 (2007)