ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Biotoxins in Cancer Therapy
İlker Kelle

Dicle Üniv. Tıp Fak., Tıbbi Farmakoloji A.D. / Email: ikel@dicle.edu.tr

The search for biological antitumor agents has been pursued for over half a century. Among the biological agents which have antitumoral activity, snake and scorpion venoms have been shown to possess a wide spectrum of biological activities. Venom components exhibit an antitumoral activity by means of direct cytolytic and cytostatic effects or indirect mechanisms such as amplifying of immune response against cancerous cells. These peptides constitute a potent antitumoral activity hroughout their thrapeutic usages while they cause any significant side effects. Therefore it has been emphasized that natural venom peptides or their synthetic analogues will be valuable agents in replacement of classical antineoplastic drugs in cancer therapy in the future.

Kanser Tedavisinde Biyotoksinler

Yaklaşık yarım yüzyıldır antitümör etkinliğe sahip biyolojik ajanlar üzerinde çalışılmaktadır. Antitümör etkinliğe sahip bu ajanlar arasında yılan ve akrep zehirinin çok çeşitli biyolojik özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Zehir bileşimindeki maddeler, antitümör etkilerini doğrudan sitolitik ve sitotoksik aktiviteleriyle ya da vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek suretiyle dolaylı olarak gösterirler. Sayılan peptid bileşenlerinin veya sentetik analoglarının terapötik amaçlı kullanımlarında, güçlü bir antitümöral etki oluşturmalarının yanında ciddi bir yan etkiye yol açmamaları münasebetiyle yakın gelecekte klasik antineoplastiklerin yerini alacakları ifade edilmektedir.

Cilt 34, Sayı 3 (2007)