ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Congenital Diaphragmatic Hernia: Report of Three Cases
Selahattin Katar, Celal Devecioğlu, Hatice Öztürkmen Akay

Dicle Üniv. Tıp Fak.,Çocuk Sağlığı ve Hast.A.D. Diyarbakır Email: skatar@dicle.edu.tr

Congenital diaphragmatic hernia is associated with a high degree of morbidity and mortality. It may be diagnosed antenatally by Ultrasonografi. Postnatal survival rate significantly increases by means of appropriate management. Three cases presented in this report were without a prenatal diagnosis. One of the cases has right side congenital diaphragmatic hernia while other two cases have left side ones. None of them could survive for postnatal 8 hours. In our report, we aimed to remind that survival of these cases may be increased if disease is detected prenatally and the labor is realized in centers where neonatologist, pediatric surgeon and required equipment are present.

Konjenital Diafragma Hernili Üç Olgunun Takdimi

Konjenital diafragma hernisi mortalite ve morbiditesi yüksek olan bir hastalıktır. Ultrasonografi ile prenatal tanı yüksek oranda konabilmektedir. Konjenital diafragma hernili vakaların uygun hazırlık ve tedavi ile yaşam şansı artmaktadır. Bu çalışmada sunulan üç olgu prenatal tanı konulmadan doğurtulmuştu. Olguların ikisi kız, biri erkek idi. Birinde sağ, ikisinde ise sol diafragma hernisi saptandı. Üç olgu da doğumdan sonra ilk 8 saat içinde kaybedildi. Bu çalışmadaki amaç, konjenital diafragma hernili olguların prenatal tanı konulması ile birlikte, doğumun yeterli donanımın olduğu merkezde gerçekleştirilmesi gerektiği, neonatolog ve pediatrik cerrahın kısa sürede uygun tedavi ve yaklaşımla yaşama şansını arttıracağını hatırlatmak istedik.

Cilt 34, Sayı 3 (2007)