ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Profile of Acute Poisonings in South East of Turkey
Davut Akın, Yekta Tüzün, Timuçin Çil

Dicle Üniversitesi İç Hastalıkları. A.D. / Diyarbakır Email: davutakin@dicle.edu.tr

The aim of this prospective study was to analyze the rate characteristics of acute poisonning adults admitted to Departments emergency and hospitalized in Department of internal medicine All cases of acute poisoning admitted to Dicle University Hospital, between, 2005 and 2006, were included in study. Clinical, laboratory, and demographic characteristics, type of poison and patient’s outcomes were recorded. Eighty poisoning cases included in the study. The mean age was 23±8 years and the majority of the patients (75%) were in 15-25 years of ages. 85% of acute poisonings were self-inflicted. Medical drugs overdose were the major cause (62.5%) of intoxication followed by agricultural chemicals (35%). The most frequently involved medicinal drugs were psychiatric drugs (20%) and paracetamol (17.5%). There was a high rate of suicides attemp in groups of young singles, females, crowded families, patients with low education status, and patient living in cities.

Türkiye’nin Güneydoğusundaki Akut Zehirlenme Olgularının Profili

Bu çalışmadaki amaç acil servise kabul edilen ve iç hastalıkları servisinde yatan erişkin akut zehirlenme vakalarının prospektif analizini ve oranlarını saptamaktı. Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi (DÜTF) acil servisine 2005-2006 tarihleri arasında kabul edilen ve iç hastalıkları servisinde yatan akut zehirlenme vakaları çalışmaya alındı. Vakaların klinik, laboratuvar ve demografik özellikleri ve hangi tip zehirlenme olduğu kaydedildi. Çalışmaya 80 zehirlenme vakası alındı. Ortalama yaş 23±8 (14-57). Vakaların çoğunluğu 15-25 (%75) yaş aralığındaydı. Akut zehirlemelerin çoğu (%85) intihar girişimi nedeniyle yapılmıştı. Medikal ilaçların yüksek dozda alınması %50 en fazla sebepken tarımsal ilaçlar %35 oranında yer almıştır. Yüksek dozda alınan medikal ilaçlar içinde en fazla psikiyatrik ilaçlar (%20) ve parasetamol (%17,5) olmuştur. İntihar girişiminde bulunanların oranı yalnız olan gençlerde, kadınlarda, kalabalık ailelerde, şehirde oturanlarda ve ilköğretim ve lise mezunlarında yüksekti.

Cilt 34, Sayı 3 (2007)