ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Investigation of the Comparison of the Candida Albicans Adherence to Three Different Prosthetic Materials
Süleyman Agüloğlu, Remzi Niğiz

Dicle Üniv. Dişhekimliği Fak. Protetik Diş Tedavisi A.D. / Diyarbakır Email: sagul@dicle.edu.tr

This study was carried out in order to evaluate the adhesion of microorganisms to four different prosthetic esthetic materials. Experimental prosthetic materials are High-fused porcelain (Vita), Medium-fused porcelain (Vita) and Acrylic resin (Duropont); the microorganism that used was, C.albicans.For our study, the experimental models of 10mm radius and 1mm height, 10 prosthetic materials were prepared. The adhesion of microorganisms to sterilised samples are investigated for 24 hours at 37ºC in liquid culture dish that fits to characteristics of proliferation of the microorganisms, the number of adherent cells on experimental models were calculated in solid culture dish after shaked in 100 ml saline and diluted. As a result of this study, it was determined that Acrylic resin had undergone more microorganisms adhesion when compared with High-fused porcelain and Medium-fused porcelain.

Üç Farklı Protetik Estetik Materyal Üzerinde Candida Albicans Yapışmasının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Bu araştırma, protetik estetik materyal olarak kullanılan üç farklı materyale mikroorganizma yapışmasının değerlendirilmesi için yapıldı.Çalışmamızda Yüksek ısı porseleni (Vita), Orta ısı porseleni (Vita) ve Akrilik rezin (Duropont) üzerine C.albicans yapışması karşılaştırılmıştır. Çalışmamızda kullanmak üzere protetik materyallerden 10 mm çapında ve 1 mm yüksekliğinde 10’ar örnek hazırlandı. Steril örneklere mikroorganizma yapışmau, uygun sıvı besiyerlerinde 24 saat 37ºC’de bekletilerek incelendi, örnekler üzerine yapışmış olan mikroorganizma sayısı ise, örnekler 100 ml tuzlu su içinde çalkalanıp sulandırılarak katı besiyerine yayılarak hesaplandı. Çalışmamızın sonucunda Akrilik’in, Yüksek ısı porseleni ve Orta ısıporseleni’ne göre daha fazla mikroorganizma yapışmasına maruz kaldığı tespit edildi.

Cilt 34, Sayı 3 (2007)