ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Prospective Analysis of 183 Cases Who Under Go For Amniocentesis of Genetic Karyotyping
Mahmut Erdemoğlu, Ahmet Kale

Dicle Üniv. Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum A.D. Email: merdemoglu@dicle.edu.tr

Yüksek riskli gebeliklerde fetal kromozom analizi sonuçlarının incelenmensi amacıyla, Dicle Üniversitesinde Ocak 2004-Aralık 2005 tarihleri arasında aminosentez yapılan 183 olgu değerlendirildi. Amniosentez serisinde endikasyonların büyük çoğunluğunu pozitif üçlü test ve ileri yaş olguları oluşturdu. Bu endikasyonlarda % 4.91 oranında fetal kromozom anomalisine rastlandı. Tek girişimlerdeki başarı oranı %97.2 olarak saptandı. Girişimlere bağlı olarak herhangi bir komlikasyon izlenmedi. Sonuç olarak amniosentez modern perinatolojide emniyetli ve uygulanması kolay bir prenatal tanı ve tedavi yöntemidir.

Genetik Amaçlı Amniyosentez Uygulanan 183 Olgunun Prospektif Analizi

The aim of this study was to evaluate the results of 183 aminocentesis cases for chromosomal analysis in high risk pregnant patients which were performed in our clinic during 2004 and 2005. Amniocentesis procedure was performed mainly for, positive triple screening test and advanced maternal age . Fetal chromosomal anomaly ratio was 4.91%. The invasive procedure success rate was %97.2 for the first time. The complication was not seen to the procedure. Amniocentesis is a safe and easily performed prenatal diagnosis and treatment method in modern perinatology.

Cilt 34, Sayı 3 (2007)