ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Clinical Features of Patients with Pemphigus Admitted To Dermatology Department of University Hospital in Diyarbakır
Sezer Çiçekli Turgutalp, Mehmet Harman

Dicle Üniv. Tıp Fak.Dermatoloji A.D. / Diyarbakır Email: mharman@dicle.edu.tr

Pemphigus is a rare, chronic and life-threating autoimmune disease. The clinical picture varies in reports from different regions of the world. Our purpose was to define the clinical features of the patients with pemphigus treated and followed in the Department of Dermatology, Faculty of Medicine, University of Dicle. Medical records of 52 patients with pemphigus, diagnosed at our clinic, from July 1994 to January 2004, were analysed retrospectively. The mean age at onset of the disease was 43 years. The male to female ratio was 1:2. The most frequent form was pemphigus vulgaris. At the onset of the disease in those patients with pemphigus vulgaris, there was only oral mucosal involvement in 52%, only skin involvement in 28%, and both in 20%. Pemphigus vulgaris is the most frequent form of pemphigus. Females are more prone to the disease. The age of onset was lower than that classically reported.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Pemfiguslu Hastaların Klinik Özellikleri

Pemfigus nadir görülen, kronik seyirli, hayatı tehdit eden otoimmün bir hastalıktır. Dünyanın farklı bölgelerinden bildirilen raporlarda hastalığın klinik özellikleri farklılık göstermektedir. Bu çalışma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliniğine başvuran pemfiguslu hastaların klinik özelliklerini belirlemek amacıyla yapıldı. Kliniğimizde Temmuz 1994-Ocak 2004 tarihleri arasında pemfigus tanısı ile tedavi ve izlemleri yapılan 52 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalığın başlangıcında ortalama yaş 43, erkek: kadın oranı ise 1:2’ dir. En sık görülen form pemfigus vulgaristir. Pemfigus vulgarisli hastalarda hastalığın başlangıcında olguların % 52’sinde sadece oral mukoza, % 28’inde deri, % 20’sinde ise hem oral mukoza hem de deri tutulumu vardı. Pemfiguslu hastalarımızda hastalığın başlangıcında ortalama yaş daha
genç olup, hastalık kadınlarda daha sıktır.

Cilt 34, Sayı 2 (2007)