ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Child Abuse and Neglect
Yaşar Tıraşçı, Süleyman Gören

Dicle Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp AD., Diyarbakır Email: ytirasci@dicle.edu.tr

Child abuse is the physical or psychological maltreatment of a child by an adult. In recent years, the affinity and aware of child abuse have been increased in Turkey. But, it is not enough. The purpose of this article was to defined child abuse and to attract attention of population and medical worker.

Çocuk İstismarı ve İhmali

Çocuk istismarı bir yetişkinin çocuğa karşı fiziksel veya psikolojik bakımdan kötü muamelesidir. Son yıllarda Türkiye’de çocuk istismarına olan ilgi ve farkındalılık yeterli olmamakla birlikte artmaktadır. Bu makalenin amacı çocuk istismarını ve tiplerini tanıtmak, toplumun ve sağlık çalışanlarının konuya dikkatini çekmektir.

Cilt 34, Sayı 1 (2007)