ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Therapeutic Gases: Oxygen, Carbondiokside, Nitric Oxide and Helium
Aşkın Hekimoğlu

Dicle Üniv. Tıp Fak. Farmakoloji A.D., Diyarbakır Email: askinh@dicle.edu.tr

This review is about the structures of commonly used therapeutic gases Oxygen, Carbondiokside, Nitric Oxide and Helium. Their structures, effectson physiological systems, toxicities, usage indications and methods are presented.

Terapötik Gazlar: Oksijen, Karbondioksit, Nitrik Oksid Ve Helyum

Bu derlemede sık kullanılan terapötik gazlardan olan Oksijen, Karbondioksit, Nitrik oksid ve Helyumun yapıları, fizyolojik etkileri,
toksisiteleri, kullanım metodları ve endikasyonları sunulmuştur.

 

Cilt 34, Sayı 1 (2007)