ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A Case of Acute Disseminated Encephalomiyelitis
Deniz Tırak, Çiğdem Ecevit, Özlem Kocabaş, Tülay Kavaklı, Aysel Öztürk

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR Email: ctecevit@hotmail.com

Acute disseminated encephalomyelitis is a demyelinating central nervous system disease which is characterized by multifocal lesions of the white matter. Vaccination as well as some viruses, bacteria and other infectious agents are thought to be responsible for the etiology of the disease. A seven year old male patient developed fever, headache, vomit, abstractedness following an episode of mumps and otitis media. The diagnosis was made according to some laboratory findings and clinical follow up. The patient recovered dramatically after treatment with intravenous immunglobuline and corticosteroids. This case reveals an importance because it is a rare cental nervous system disease which can be threated easily.

Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgusu

Akut dissemine ensefalomiyelit beyaz cevherin multifokal tutulumuyla karakterize demiyelizan santral sinir sistemi hastalığıdır. Etiyolojide virüsler başta olmak üzere, bakteriyel ve diğer enfeksiyöz ajanlarla birlikte bazı aşılar da bildirilmektedir. 7 yaşında erkek olgu, kabakulak ve akut otitis media enfeksiyonlarını takiben ateş, baş ağrısı, kusma ve  dalgınlık bulgularıyla başvurdu. Klinik, laboratuar ve radyolojik bulgularla akut dissemine ensefalomiyelit tanısı konarak, intravenöz immunglobulin ve steroid tedavisi başlandı. Tedavi ile kliniğinde düzelme gözlenen olgu santral sinir sisteminin nadir görülen ve tedavi edilebilir bir hastalığı olması nedeni ile sunuldu.

Cilt 34, Sayı 1 (2007)