ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - B12 Deficiency with Children
Selahattin Katar

Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Email: skatar@dicle.edu.tr

Aim of the study: to rewieved the clinical and laboratory properties of seven cases with megaloblastic anemia. Clinical and laboratory findings of seven cases with megaloblastic anemia are described. İt is determined that all of the patients received little or no animal products by nutritional history. Clinically apatite, malasia, headeche, otism, and parestheia in the lower extremities and foods were present in patients. On physical examination; four patients had glossit, four had hyporeflexia, one had ataxia. Folat level was normal and B12 vitamin level was low in all patients. The MCV (mean corpuscular volume) was normal in three patients. Hypersegmentation of neutrophil was observed in all patients, leukopenia in two, and  trombocytopenia was observed in one patient.Conclusion: it is suggested B12 vitamin deficiency in the patients that received little or no animal products by nutritional history. However, hypersegmentation of neutrophil in peripheral blood sample is an important finding for diagnosis of megaloblastic anemia.

Çocuklarda B12 Vitamin Eksikliği

Bu çalışmanın amacı; megaloblastik anemi tanısı konulan yedi hastanın klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirmektir. Polikliniğe başvuran ve megaloblastik anemi tanısı konulan yedi çocuk hastanın klinik ve laboratuvar bulguları değerlendirildi. Beslenme öykülerinde hastaların tümünün hayvansal ürünleri ya hiç tüketmediği ya da az olarak tükettiği öğrenildi. İştahsızlık, halsizlik, baş ağrısı, içe kapanıklık ve ayaklarda uyuşma başvuru yakınmalarıydı. Fizik incelemelerinde dördünde hiporefleksi, glossit, birinde ataksi saptandı. Üç hastada ortalama eritrosit hacmi (MCV) normal değerlerde idi. Hastaların tümünde B12 vitamin serum düzeyi düşük, folik asit düzeyi normal idi. Hastaların tümünün periferik kan yaymasında nötrofil hipersegmentasyonu, iki hastada lökopeni, bir hastada ise trombositopeni saptandı. Sonuç olarak, beslenme öyküsünde hayvansal ürünleri az ya da hiç tüketmeyen hastalarda B12 vitamin eksikliği düşünülmelidir. Ayrıca basit bir yöntem olan periferik kan yaymasında (PY) nötrofillerde hipersegmentasyon saptanması da megaloblastik anemi tanısı için önemlidir.

 

Cilt 34, Sayı 1 (2007)