ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Hemostatic Effect of Bizmut Subgallat in Tonsillectomy
Müzeyyen Yıldırım, Edip Günyel, İsmail Topçu

Tonsillektomi operasyonlarında bizmut subgallatın kanamayı azaltmada ve operasyon süresini kısaltmada etkili olup olmadığını değerlendirmektir. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB kliniğinde 2002 - 2006 tarihleri arasında adenotonsillektomi yapılan 60 pediatrik hasta üzerinde prospektif çalışma yapıldı. Hastalar rastgele kontrol grubu ve bizmut subgallat uygulanan grup olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grupta 30 hasta mevcuttu. Bütün hastalara adenotonsillektomi yapıldı. Tonsillektomi sırasında ve kanama kontrolu sırasında biriken kan miktarı ölçüldü.
Tonsillektomi sonrasında hemostaz için bir gruba Manigla tarafından tarif edilmiş olan bizmut subgallat içeren tampon kullanıldı. Kontrol grubunda ise adrenalin emdirilmiş tampon kullanıldı. Tonsillektomi sonrasında oluşan kanama miktarı bizmut subgallat grubunda 60-110 ml (ortalama 82.66±10.96), kontrol grubunda ise 85-110ml (ortalama 94.27±11.31) olarak bulundu. Tonsillektomi süresi bizmut subgallat grubunda 12-35 dk. (ortalama 21.30±5.81 dk), kontrol grubunda ise 15-40 dk (ortalama 24.05±5.94 dk) bulundu. Kullanılan bağlama sayısı bizmut subgallat grubunda 0-3 adet (ortalama 1.26±1.08 adet), kontrol grubunda ise 0-4 adet (ortalama 2.11±1.19 adet) idi. Hemostaz sağlamak için kullanılan tampon sayısı ise bizmut subgallat grubunda 4-8 adet (ortalama 5.46±1.07 adet) iken kontrol grubunda 4-12 adet (ortalama 6.35±1.86 adet) bulundu. Bizmut subgallat kullanılan grupta tonsillektomi sonrasında kanama miktarında, operasyon süresinde, kullanılan bağlama sayısında ve kullanılan tampon sayısında istatistiksel olarak anlamlı azalma tespit ettik (p<0.001). Postoperatif olarak iki grup arasında morbidite açısından fark yoktu.

Cilt 34, Sayı 1 (2007)