ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A rare mass of palatine tonsils: Schwannoma
Baver Samancı, Mehmet Akdağ, Seyla Bölükbaşı Samancı, Hüseyin Demir, Ceren Uzun

Mehmet Akdağ, KBB Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD Diyarbakır, Türkiye Email: mehmet.akdag@dicle.edu.tr

ABSTRACT

Tonsils schwannoma are benign tumors that the main symptoms difficulty swallowing and snoring, foreign body sensation, sore throat, and slow-growing. The aim of study is to describe the case of 34 years of old female who presented with a schawannoma in her left palatine tonsil of the tumor that were surgically removed transorally. There weren’t any complications like recurrence until postoperation one year.

Key words: Schwannoma, palatin tonsil, antoni A, antoni B

Palatin tonsilde nadir görülen kitle: Schwannoma

ÖZET

Tonsil schwannomu; yavaş büyüyen boğazda yabancı cisim hissi, ağrılı yutma zorluğu ve horlama gibi ana semptomları olan benign tümördür. Bizim bu olgu sunumunda amacımız; 34 yaşında kadın hastada, yutma güçlüğüne neden olan sol tonsilde kitle nedeniyle opere edilen ve histopatolojik olarak literatürde çok nadir görülen tonsil schwannomunu sunmaktır. Tümör trans-oral yol diseksiyon yöntemi ile çıkarıldı. Postoperatif bir yıl sonraki kontrolünde komplikasyona rastlanılmadı.

Anahtar kelimeler: Schwannoma, palatin tonsil, antoni A, antoni B

Dicle Med J  2015;42(3):380-382

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0593

Cilt 42, Sayı 3 (2015)