ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Contralateral solitary adrenal metastasis after radical nephrectomy: Case reports
Muhammed Tosun, Ramazan Topaktaş, Fatih Elbir, İsmail Başıbüyük, Abdullah Armağan

Muhammed Tosun,Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Fatih/ İstanbul, Türkiye Email: drmuhammedtosun@gmail.com

ABSTRACT

Renal cell carcinoma is the most common malignant parenchymal tumor of the kidney. Renal cell carcinoma is often metastasis to the lung, liver, lymph node and bone but after surgery opposite side of solitary adrenal metastasis of this tumor is very rare. Aggressive surgical approach is often preferred in treatment of metastasis. We presented in the literature a case of a 46-year-old man patient who underwent radical surgery due to left renal cell carcinoma with contralaterally solitary adrenal metastasis and management in the fourth year control.

Key words: Adrenal, metastasis, nephrectomy

Radikal nefrektomi sonrası kontralateral soliter adrenal metastaz: Olgu sunumu

ÖZET

Böbreğin en sık görülen malign parankimal tümörü renal hücreli karsinomdur. Renal hücreli karsinom sıklıkla akciğer, karaciğer, lenf nodu ve kemiğe metastaz yapmaktadır fakat bu tümörün cerrahi sonrası karşı taraf soliter adrenal bez metastazı çok nadir saptanan bir durumdur. Tedavide sıklıkla metastaza yönelik agresif cerrahi primer yaklaşım olarak kabul görmektedir. Olgu sunumumuzda sol renal hücreli karsinom nedeniyle radikal cerrahi uygulanan 46 yaşındaki erkek hastanın dördüncü yıl kontrolünde saptananan karşı taraf soliter adrenal metastazı ve tedavisi literatür ışığında sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Adrenal, metastaz, nefrektomi

Dicle Med J  2015;42(3):387-389

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0595

Cilt 42, Sayı 3 (2015)