ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Malpractise
Özlem Özer, Kenan Taştan, Turan Set, Yasemin Çayır, Mustafa Talip Şener

Özlem Özer, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Erzurum, Türkiye Email: ozlemozer55@hotmail.com

ABSTRACT

Medical malpractice (malpractice), the World Medical Association in accordance with the definition of unity "the physician's failure to conform to the standard treatment, lack of skills, or loss incurred in providing care to the patient" is defined as. Applications, as well as all over the world in our country, unfortunately, is the medical incorrectly. In this paper, types of medical malpractice, definitions of concepts related to it, in the world and in our country, medical malpractice rates and common areas will be discussed.

Key words: Medical malpractice, complication, doctor

Tıbbi hatalı uygulamalar

ÖZET

Tıbbi hatalı uygulama (malpraktis), Dünya Tabipler Birliği’nin tanımına göre “hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” olarak tanımlanmaktadır [1,2]. Tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de tıbbi hatalı uygulamalar ne yazık ki görülmektedir. Bu yazıda tıbbi hatalı uygulama tipleri, tanımları, bununla ilgili kavramlar, dünyada ve ülkemizde tıbbi hatalı uygulama oranları ve sık karşılaşılan tıbbi hatalı uygulama alanlarından bahsedilecektir.

Anahtar kelimeler: Tıbbi hatalı uygulama, komplikasyon, hekim

Dicle Med J  2015;42(3):390-393

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0596

Cilt 42, Sayı 3 (2015)